Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bezpečné výtahy i pro váš dům

Osobní výtah patří k vybavení většiny panelových a bytových domů. Často se ale jedná o výtahy staré a ohrožující zdraví. Rekonstrukcí se dosáhne výrazného zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti, ale také snížení nákladů na provoz. Na starších výtazích instalovaných před rokem 1999 je evidována řada provozních rizik. Důvodem je rozdíl v technické vybavenosti výtahu vyrobeného podle tehdejších předpisů a požadavky současných norem.

V České republice je evidováno odhadem 85 000 osobních výtahů. Téměř u poloviny z nich se vyskytují vysoká provozní rizika, která by dle příslušné normy měla být provozovateli odstraněna do pěti let od provedení inspekční prohlídky. Praxe tomu bohužel nenasvědčuje a většina provozovatelů tak na sebe bere velkou odpovědnost za případnou škodu či újmu na zdraví způsobenou nevyhovujícím stavem výtahu a riziko možných sankcí včetně platby odškodného.

Možná provozní rizika

 • nepřesné zastavování výtahu v úrovni stanice, které může způsobit úraz při nástupu a výstupu z kabiny
 • nevyhovující brzda pohonu
 • nebezpečí požáru z důvodu zastaralé či chybějící tepelné ochrany výtahu nebo dřevěného ohrazení klece
 • nebezpečí stlačení, zhmoždění a jiného tělesného poškození osob
 • absence možnosti komunikace při uvíznutí osoby, absence nouzové signalizace
 • nedostatečná ochrana proti zkratu a úrazu elektrickým proudem
 • chybějící ochrana proti zátěži, nebezpečí přetížení a pádu výtahu, ovládaní zachycovačů vhodným omezovačem rychlosti
 • nebezpečí úrazu přepravované osoby při absenci klecových dveří
 • nebezpečí přístupu do prohlubně
 • síťové ohrazení výtahové šachty, částečné ohrazení šachty, nevhodné vzdálenosti pohyblivých části
 • nebezpečí požáru při znečištění šachty odpadky či prachem
 • nedostatečná ochrana zajištění dveří
 • chybějící ochrana prahové desky
 • nedostatečná ochrana proti pádu z klece
 • chybějící ovládání pohonu nezávislými stykači a další rizika

Řešením pro odstranění výše uvedených rizik je kompletní výměna výtahu. Při jejím plánování je zapotřebí uvážit zejména vhodnost nového výtahu pro danou výtahovou šachtu, možnosti výběru technického řešení a vybavení výtahu, jako je například osvětlení kabiny, typ ovládacích tlačítek, umístění sedačky, možnost nástupu a výstupu na obou stranách nebo povrchová úprava kabiny a výtahových dveří. K nejběžnějším patří vypalovaný lak (Komaxit) a nerez, často se používá také potažení kabiny speciálními polepy typu Polyrey nebo Fundermax.

Někteří provozovatelé výtahů pro odstranění zjištěných provozních rizik inspekční prohlídkou volí variantu částečné výměny, kdy v návazných časových etapách nahrazují, respektive vyměňují jednotlivé nevyhovující komponenty – například rozvaděč, výtahový stroj, kabinové dveře a další.

Tyto postupné dílčí výměny jsou náročné zejména kvůli omezování nájemníků ve využívání výtahu. Většina provozovatelů se proto přiklání k výměně celého výtahu najednou. Pro představu – máme-li předem promyšlené, jaký typ výtahu a vybavení chceme, trvá kompletní výměna zpravidla 3 až 6 týdnů v závislosti na požadovaném řešení, počtu nástupišť a typu výtahové šachty. Finanční náklady jsou určeny především typem výtahu a zvoleného stroje a typem výtahové šachty. Pohybují se nejčastěji v rozmezí od 600 000 Kč po 1,3 milionu Kč.

Firma VÝTAHY OSTRAVA, spol. s r. o. se pyšní 22letou tradicí. Její kořeny ale sahají až do roku 1947, kdy v Ostravě a v celém severomoravském regionu začala fungovat firma specializující se na výrobu, instalaci a servis výtahů.

Předmětem činnosti společnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti projektování, výroby, montáže a následného záručního i pozáručního servisu všech typů výtahů a výtahových šachet, nákladních plošin a plošin pro přepravu imobilních občanů.

Výroba vlastních komponent dává společnosti VÝTAHY OSTRAVA, spol. s r. o. velkou konkurenční výhodu, proto je svým zákazníkům schopna nabídnout vysokou efektivitu montáže výtahů i atraktivní cenu. Zákazník nedostane pouze určitý typ zařízení z nabízeného sortimentu, ale na základě jeho potřeb a požadavků mu po několika bezplatných konzultacích s odborníky bude předloženo skutečně optimální řešení.

Cílem této ryze české společnosti je postupné vybudování podniku, který bude svojí výrobou výtahů, která probíhá kompletně v České republice, konkurovat světoznámým výtahovým firmám. Společnost je držitelem několika ocenění a certifikátů.

Energeticky úsporný

Úspora vašich peněz je jednou z mnoha našich priorit. Právě proto vám nabízíme energeticky úsporné výtahy, které nejen šetří vaše peníze, ale také životní prostředí. Výtahy jsou standardně dodávány s LED osvětlením a energeticky úsporným, bezpřevodovým výtahovým strojem.

Tiché dveře

Vyvinuli jsme pro vás jedny z nejtišších výtahových dveří na trhu. Hluk, který vydávají při otevírání a zavírání, pohybuje v rozmezí 40 až 50 dB. Dveře jsou vybaveny nejmodernějším hydraulickým dovíračem a speciální bezpečnostní uzávěrou snižující hlučnost mechanického zámku. Pro váš klidný domov děláme maximum.

Možnost financování

Nemáte dostatečnou finanční hotovost? Pomůžeme vám s financováním! Díky výhodné úrokové sazbě a jistotě nulových skrytých poplatků si můžete dopřát jízdu nových výtahem. Stačí nás kontaktovat.

Vlastní výroba

Naše výtahy jsou z 90 % sestaveny z dílů vyrobených ve vlastním závodě. Jsme schopni garantovat nejen kvalitu, ale i dostupnost náhradních dílů po dobu minimálně deseti let od instalace výtahu. Potřebný díl jsme schopni vyrobit ve velmi krátkém čase.

Eskalátory a travelátory

Eskalátory jsou vhodným řešením pro budovy s velkou frekvencí pohybu osob, jako jsou především železniční stanice a stanice metra. Travelátory charakterizují moderní a elegantní vzhled. Eskalátory a travelátory lze dovybavit.

Společnost VÝTAHY OSTRAVA se vedle dodávek výtahů na náš trh zabývá i exportem do zahraničí. Mezi odběratelské země patří zejména Slovensko, Litva a Ukrajina, významnou exportní destinací je také africký kontinent.

VÝTAHY OSTRAVA, spol. s r. o.
Teslova 2, 702 00 Ostrava-Přívoz
tel.: 596 134 541, fax: 596 134 697
e-mail: vytahy@vytahy­ostrava.cz
www.vytahyostrava.cz