Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Téměř polovina výtahů v ČR je nebezpečných

Českou republiku trápí desetitisíce zastaralých výtahů. Přestože je lidé využívají, představují jisté bezpečnostní riziko. Kde je však nejčastější problém?

Logo BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Zanedbaná modernizace a rovněž zastaralá legislativa, vyplývá z údajů a zkušeností Unie výtahového průmyslu (UVP).

Dle statistik UVP je v České republice v provozu přibližně 133 200 výtahů. Z nich je 95 000 určeno na přepravu osob či osob a nákladu. Jenže téměř polovina z nich, tedy 40 000, vykazuje provozní rizika vysoké úrovně vyvolávající nebezpečné situace přímo ohrožující zdraví dopravovaných osob, servisních a inspekčních pracovníků.

Jak je možné, že je u nás tak velké množství potenciálně nebezpečných výtahů? Důvody jsou celkem dva. „Za výtah mají zodpovědnost vlastníci budov, což zjednodušeně řečeno souvisí s finančními prostředky, které buďto vlastník do konstrukce výtahu investuje a výtah je bezpečný, nebo ne,“ popsal Milan Pavelčík, vedoucí inspektor divize IVS ze společnosti Bureau Veritas, která se revizí výtahů zabývá po celém světě.

Nicméně velkým problém je zastaralá legislativa. V té totiž výrazně zaostáváme za vyspělými zeměmi. „Podle technicky vyspělejších států EU je u nás 40 tisíc výtahů nebezpečných, což znamená, že vykazují provozní rizika vysoké úrovně. Avšak současně platná legislativa je z období centrálně řízeného hospodářství, takže podle generálního inspektora SUIP odpovídají požadavkům předpisů platných v době uvedení do provozu, tudíž jsou bezpečné a navíc není nutné do nich konstrukčně zasahovat,“ upozornil na rozpor Pavelčík s tím, že tento rozpor není v mnoha zemích východní Evropy ojedinělý.

 
 
Reklama