Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Termíny inspekčních prohlídek u výtahů

Protože nepanuje shoda při určování termínu první Inspekční prohlídky výtahu po provedení podstatné změny podle ČSN 27 4011, je níže uvedeno, jak je možno v těchto případech postupovat.

Inspekční prohlídky výtahů - norma ČSN 27 4007 čl. 3.3; 3.5 a 6. + Změna Z1 (pro stanovení bezpečnostních rizik se použije ČSN EN 81-80 včetně národní přílohy).

Norma stanovuje základní požadavky na inspekční prohlídky výtahů v provozu. Norma se vztahuje na výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, a určuje, že inspekčním prohlídkám se podrobují v dále uvedených intervalech výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů.

Zároveň také určuje, že inspekční prohlídky provádí ve smyslu ČSN EN 45 004 Inspekční orgán typu A, který má vymezen předmět akreditace na výtahy.

PROVÁDĚNÍ INSPEKČNÍCH PROHLÍDEK VÝTAHŮ INSPEKČNÍM ORGÁNEM TYPU A

1. Nové výtahy:

První inspekční prohlídka se provede 9 let od data provedení poslední odborné zkoušky.

2. Výtahy po podstatných změnách:

A: Zde záleží na rozsahu podstatné změny, pokud nebylo využito čl. 4.1.a) ČSN 27 4011 v platném znění pak je možné dovodit, že výtah by mohl být ponechán v evidenci pod původním číslem servisní organizace a tedy i v původním režimu servisu.

Pak by první IP měla být provedena v termínu, který bude odpovídat termínu uvedeném v článku 6.2 ČSN 27 4007 ( Změna Z1 z 01/2006) - opakovaná Inspekční prohlídka ( šestiletý cyklus, počítáno od první inspekční prohlídky).

B: Jiná situace je v případě, kdy se u výtahu budou měnit základní technické parametry uvedené pod bodem 4.1.a) ČSN 27 4011. Na takovéto výtahy musí být zpracována TD v plném rozsahu podle ČSN 81-1/2 - příloha C- viz čl. 5.4 normy. Při změně podle 4.1.a) ČSN 27 4011 norma v čl. 6.1 současně stanovuje, že musí být odstraněna všechna nebezpečí s vysokou prioritní úrovní rizika. Rozsah provedených změn předurčuje termín první inspekční prohlídky po provedené změně.

  • v případě že v rámci provedené změny byla odstraněna všechna rizika, tj. výtah naplňuje požadavky ČSN EN 81-1/2: 1999, pak první inspekční prohlídka bude provedena v termínu podle písm. c) čl. 6.2 ČSN 274007

Po skončení činnosti na takovémto výtahu pak je provedena zkouška po provedené změně a ověření shody namontovaného výtahu Inspektorem Inspekčního orgánu je také vydáván certifikát. Takovýto výtah pak začíná "svůj život" datem provedení ověření shody IO.

  • v případě že v rámci provedené změny byla odstraněna pouze rizika vysoké úrovně, tj. výtah nenaplňuje požadavky ČSN EN 81-1/2: 1999 v celém rozsahu, pak první inspekční prohlídka bude provedena v termínu podle písm. b) čl. 6.2 ČSN 274007

Odpověď se nezabývá vedením účetnictví - životností výtahu a jeho odpisy.

 
 
Reklama