Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Porovnání výtahu bez strojovny s klasickým trakčním výtahem

Článek představuje výtahy bez strojovny (MRL) a porovnává takový výtah s klasickým trakčním výtahem (TRE). Porovnání je zaměřeno na konstrukci, provedení, bezpečnost, náklady, snadnost montáže, vlastnosti, náhradní díly, servis a rozváděč. Tento článek byl také prodiskutován v Severní Americe.

Přehled

V posledních deseti letech průmysl vertikální dopravy prošel sérií změn ve výběru, instalaci a servisu trakčních výtahů. Jednou nejvýznačnějších novinek je vývoj výtahu MRL, který vyústil ziskem přibližně 70 % trhu tradičních výtahů a 75 % lanovaných hydraulických výtahů.

Avšak mnoho podniků (provozovatelů) mělo výhrady proti realizaci MRL technologie a dávalo přednost klasickým trakčním výtahům. Klasické přiklonění se k trakčním výtahům bylo zřejmé na výroční výtahové konferenci na univerzitě v Kalifornii. Na konferenci zástupci servisů výtahů vyjádřili znepokojení s instalací a servisem výtahů MRL. V průběhu minulých 30 let techničtí pracovníci servisu v Kalifornii tradičně používali pro údržbu a provoz klasických trakčních výtahů neoriginální výrobky. Avšak s příchodem výtahů MRL mnozí začali používat originální zařízení, dilema bylo, zda jít proti tradiční politice nebo se podřídit požadavkům dodavatelů výtahů a výrobců, jejichž cílem je nabízet a prodávat pro MLR specializované originální výrobky.

Problém je dále komplikován tím, že výtaháři preferují z mnoha důvodů provedení a specifičnost originálních dílů, nejen z důvodů vynechání strojovny při konstrukční fázi a přednosti kompaktnosti zařízení, nižší váhy a vysoké účinnosti.

Normy pro výtahy a výtahy MRL

Minulé desetiletí se výtahy MRL bezpečně uplatnily v Evropě a dalších částech světa. Ve skutečnosti publikace výtahové směrnice Evropskou unií v roce 1997 pomohlo zavedení výtahů MRL. Za vedení Evropy i ostatní země, včetně Číny, Austrálie a arabských zemí v současné sobě zavádějí technologii MRL. Díky výtahovému průmyslu se v Severní Americe seznamují s přednostmi technologie MRL, to se projevuje v současných předpisech. Kodifikace současného vývoje byla již provedena v Severní Americe. Od roku 2002 byly provedený četné instalace MRL v USA a v Kanadě, které odpovídají americkým a kanadským předpisům, které byly příslušnými úřady schváleny.

Univerzity a MRL

Univerzity a koleje umožnily instalaci omezeného počtu MRL. Hlavním důvodem pro toto omezení počtu instalací je, že u tradičních trakčních výtahů se používají neoriginální díly, zatímco pro MRL se používají originální výrobky, což je znevýhodňuje. Dále univerzity a koleje odrazuje zavádění MRL důvěra, spolehlivost a snadná údržba tradičních TRE po mnoha letech používání. Odborníci se musí také podrobit školení. Pro lepší pochopení těchto problémů má sloužit dále uvedené porovnání MRL a TRE:

Porovnání výtahů MRL a TRE
Porovnávaná vlastnost TRE MRL
1.Náklady na instalaci Přibližně 30000 US$ pro čtyřpodlažní budovu Přibližně 35000 US$ pro čtyřpodlažní budovu
2. Údržba Snadný přístup ke stroji a rozváděči, protože jsou umístěny ve stejném prostoru Znesnadněný přístup ke stroji, protože je umístěn v horní části šachty. Technik musí stát na stropě klece a mít ochranné pomůcky při práci na stroji nebo motoru
3. Náklady na údržbu Přibližně 250 US$ měsíčně Přibližně 600 US$ měsíčně
4. Neoriginální díly Snadno k dispozici při montáži i údržbě Nejsou k dispozici. Musí se používat originální díly
5. Schválení Obvykle bez problémů Obvykle s problémy
6. Strojovna Často s nuceným větráním nebo s klimatizací závislou na klimatických podmínkách Strojovna se nepožaduje.
7.Rozváděč Ve stejném prostoru se strojem Ve zvláštním prostoru
8. Ochranné zábradlí na střeše klece Požaduje se Požaduje se
9.Odpovídající osvětlení horní části šachty Požaduje se Požaduje se
10. Předpisy Detailně uvedené požadavky Zatím nejsou detailně uvedené požadavky
11.Školení personálu Zvláštní školení se nepožaduje, pouze k obnovení osvědčení Požaduje se školení díky nové technologii a bezpečné údržbě
12. Údržba stroje Díly stroje mohou být snadno vyměněny Je třeba vyjmout celý stroj a nahradit jej novým
13.Velikost stroje U čtyřpodlažní budovy je třeba prostor asi 2,1 m x 1,8 m Velikost stroje je asi 40 % stroje TRE
14. Vhodnost pro budovy Vhodné pro velké budovy s možností strojovny Vhodné pro nižší budovy obvyklé v Evropě
15.Lana a řemeny Obvykle ocelová lana s cenou asi 3,9 US$ za 1 m Ocelová lana ve formě krytých pásů s cenou 82 US$ za 1 m
16. Software pro údržbu Oprávnění na software pro údržbu je snadno dostupné Oprávnění na software pro údržbu není snadno dostupné

Výtahy MRL a strojovna

Konstruktéři výtahů ve spolupráci s výrobci výtahů a montážními organizacemi navrhují umístění stroje MRL v malém prostoru v horní části šachty. V takovémto systému se používá MRL, zatímco je v současné době údržba výtahů TRE stále snadno přístupná. Prostor pro stroj v horní části šachty je menší než strojovna klasického trakčního výtahu. Požaduje se tu ale intenzivnější větrání nebo chlazení.


Obrázek 1. představuje klasický výtah TRE
1. rozváděč
2. úroveň s namontovaným trakčním strojem
3. strojovna
4. omezovač rychlosti
5. ocelová lana
6. klec
7. závěsné kabely
8. vyvažovací závaží
9. vodítka
10. šachta
11. šachetní dveře
12. prohlubeň
13. nárazník
15. nárazník vyvažovacího závaží
16. žebřík do prohlubně

obrázek 2 - představuje výtah bez strojovny MRL
1. stroj umístění v horní části šachty
2. klec
3. vodítka
4. řízení
5. závěsné kabely
6. vyvažovací závaží
7. prohlubeň se žebříkem
9. omezovač rychlosti
10. rozváděč ve zvláštním prostoru (alternativně v zárubni šachetních dveří v horní krajní stanici)

Závěr

Trh výtahů MRL i TRE bude pokračovat na trhu pro budovy nad čtyři podlaží. Společný koncept konstrukce MRL a TRE povede ke kombinaci využití vyšší efektivnosti a úspoře energie výtahů MRL. Současně kompaktnost strojního zařízení ukazuje přednost TRE ve snadné přístupnosti ke stroji, bezpečné údržbě při vyloučení střechy klece, jako plošiny pro provádění údržby. Náklady při sloučení technologií MRL a TRE mohou umožnit iniciativu pro využívání tohoto druhu výtahů.

Klasický systém je přitažlivý pro servis výtahů, protože poskytuje možnost snadné přístupnosti ke stroji.

Poznámka správce portálu:

Výtah bez strojovny je v Evropě často používán, jeho vývoj a výrobu urychlily požadavky architektů. Evropský trh je odlišný od toho amerického, nicméně závěry jsou téměř shodné. Výtahy bez strojovny mají obtížnější údržbu i řešení při nepojízdnosti. V některých případech existuje i problém se zvýšenou úrovní hladiny hluku. Výtahy by měly být používány uvážlivě s ohledem na provoz v budově - četnost jízd atd. Může vzniknout i problém s přístupností elektrických prvků a přístupem ke stroji obecně, protože do šachty se vstupuje šachetními dveřmi v horní krajní stranici a to může být i prostor nesnadno přístupný.

Výtahy bez strojovny ( MRL) by měly být alternativou. Osobně se domnívám, že v budoucnu budou tvořit jejich instalace do 30 % počtu nově instalovaných výtahů.

Václav Vaněk

Uveřejněno se souhlasem vydavatele časopisu Elevator World (2/09) pana R.S.Caporaleho. Článek je částečně upraven a zkrácen.

 
 
Reklama