Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zkoušení výtahů bez zatěžování

Pracovní skupina vedená Derekem Smithem ve spolupráci s evropským Výborem pro předpisy a normy představila svůj úkol na zkoušení výtahů s nebo bez skutečného zatížení.

Závěr, jakmile bude ověřen, bude oficiálně uveřejněn. Je obecným zvykem a praxí zkoušet různé funkce výtahu, jako jsou trakce, účinnost brždění atp. s využitím fyzikálních zkoušek se zatížením, běžně ve formě kovových závaží umístěných v kleci. Použití takových závaží je efektivní, ale primitivní metoda stanovit správnou činnost a nastavení bezpečnosti kritických částí výtahu. Zatím co zatěžovací zkouška poskytuje jednoduchý způsob zatěžování, je příčinou řady úrazů techniků a každý rok zapříčiňuje ztrátu mnoha pracovních dní pro zranění způsobených takovouto činností.

Po mnoho let existují a úspěšně se používají nástroje pro opakované zkoušení - tyto počítačové programy poskytují výsledky řady testů prováděných dříve s použitím závaží. Avšak vznikla otázka, zda je možné podle zásad Evropské směrnice zkoušet nové výtahy bez použití fyzického zkušebního zatížení. Oficiální podklady ELA (Evropská výtahová asociace) vyhlašují legální pozici a schvalují možné použití přístrojů nebo jiné techniky místo běžných zatěžovacích zkoušek ke stanovení, že výtah odpovídá směrnici 95/16/EC a je proto bezpečný. Výtahová směrnice vyžaduje zkoušení se zatížením, ale v příloze VI také umožňuje "rovnocenné zkoušky" (rozumí se bez fyzického zatížení) ke zjištění shody. Vyjádření ELA tedy je, že sériově vyráběné výtahy by měly být zkoušeny (typový výtah) se zatížením ve fázi navrhování a pak instalovány bez toho, že by byly podrobovány zkouškám se skutečným zatížením – zde by bylo možné použít alternativní metodu. ELA se také domnívá, že systémy zabezpečování jakosti schválené notifikovanými orgány by měly umožnit výrobcům provádění zkoušek.

Uveřejněno se souhlasem vydavatele časopisu Elevator World (1/09) pana R.S.Caporaleho.

 
 
Reklama