Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Seznam inspekčních orgánů v oboru výtahy

typu A oprávněných k provádění inspekčních prohlídek podle ČSN 27 4007

Název inspekčního orgánu pobočka/kontaktní osoba spojení
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
ústředí
zajišťuje metodickou činnost pro
TÜV SÜD Czech s.r.o. a distribuci
objednávek do jednotlivých poboček
tel.: 239 046 800
fax: 244 016 512
e-mail: info@tuv-sud.cz
  pobočka České Budějovice
Žižkova 12
370 01 České Budějovice
tel.: 386 360 271
fax: 386 360 272
e-mail: budejovice@tuv-sud.cz
  pobočka Plzeň
Tyršova 100
330 27 Vejprnice
tel.: 377 423 041
fax: 377 372 617
e-mail: plzen@tuv-sud.cz
  pobočka Ústí nad Labem
Malátova 14
400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 777 060
fax: 472 776 956
e-mail: usti@tuvcz.cz
  pobočka Brno
kpt. Jaroše 25
602 00 Brno
tel./fax: 545 215 657
tel.: 545 242 111
e-mail: brno@tuv-sud.cz
  pobočka Ostrava
Teslova 2
702 00 Ostrava
tel./fax: 596 134 236
tel.: 596 134 248
e-mail: ostrava@tuv-sud.cz
  kancelář Olomouc
Krapkova 3
779 00 Olomouc
tel/fax.: 585 412 500
e-mail: olomouc@tuv-sud.cz
Institut technické inspekce
Ve Smečkách 29
110 00 Praha 1
pobočka Praha
Vladimír Hulena
Hostivítova 5
128 00 Praha 2
tel.: 224 913 804
fax: 224 913 803
e-mail: praha@iti.cz
mobil: 606 729 670
  pobočka České Budějovice
Ing. Pavel Hrubec
Rudolfovská 34
370 01 České Budějovice
tel.: 386 350 511
fax: 386 350 511
e-mail: cb@iti.cz
mobil: 602 297 053
  pobočka Plzeň
Ing. Miroslav Burian
U Borského parku 3
301 00 Plzeň
tel.: 377 421 580
fax: 377 421 540
e-mail: plzen@iti.cz
mobil: 607 755 100
  pobočka Ústí
Ing. Petr Wiesner
SNP 2720/21
400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 777 810
fax: 472 777 810
e-mail: usti@iti.cz
mobil: 602 297 055
  kancelář Liberec
Orlí 261/8
460 01 Liberec
tel.: 485 107 812
fax: 485 107 614
e-mail: liberec@iti.cz
  pobočka Hradec Králové
Ing. Josef Rejchrt
Riegrovo nám. 1493
500 02 Hradec Králové
tel.: 495 523 348
fax: 495 522 869
e-mail: hradec@iti.cz
mobil: 602 297 056
  pobočka Ostrava
Ing. Jindřich Witos
Jílová 14
702 00 Ostrava 1
tel.: 596 623 282
fax: 596 623 283
e-mail: ostrava@iti.cz
mobil: 602 297 057
  kancelář Olomouc
Kosmonautů 10
770 00 Olomouc
tel.: 585 231 604
fax: 585 510 200
  pobočka Brno
Ing. Pavel Trhlík
Hudcova ul.
658 04 Brno
tel.: 545 214 334
fax: 545 210 383
e-mail: brno@iti.cz
mobil: 603 326 936
Technický a zkušební ústav
stavební, s.p.

Prosecká 811/76a
190 00 Praha 9
Ing. M. Geier ústř.: 286 019 400, 286 019 507
e-mail: mgeier@tzus.cz
mobil: 728 516 074
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC,
spol. s r.o.
Olbrachtova 1
140 02 Praha 4
ústředí Praha
Olbrachtova 1
140 02 Praha 4
Tel.: +420 210 088 067
e-mail: info@bureauveritas.cz
  pobočka Uherské Hradiště
Vlastimil Graca
Třída Maršála Malinovského 336
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: +420 572 551 337
Mob.: +420 731 611 657
vlastimil.graca@cz.bureauveritas.com
RW TÜV s.r.o.
Regionální pracoviště Brno
Václavská 5
603 00 Brno
Ing. Miroslav Válka tel.: 543 213 148-9
fax: 543 241 530
e-mail: rwtuv-bo@volny.cz
mobil: 602 318 970
I.T.I.-Integrovaná technická
inspekce spol. s r.o.

Krčská 51
140 02 Praha 4
Ing. František Kozubík tel.: 244 098 281-2
fax: 244 098 225
e-mail: pha@itiv.cz
mobil: 724 024 711
Revigrup, s.r.o.
Průmyslová 1060
739 65 Třinec-Staré Město
Roman Gemza tel.: 558 536 367
fax: 558 532 677
e-mail: roman.gemza@trz.cz
mobil: 606 812 387
Strojírenský zkušební ústav s.p.
AO 202
Hudcova 56b
621 00 Brno
Ing.Miroslav Sojka tel.: 541 120 353
e-mail: sojka@szu.cz
mobil: 602 190 760
Technická inspekce-CZ, s.r.o.
Prokopův Kopec 640/23
641 00 Brno
René Sojka tel.: 546 217 281

Inspekční prohlídky výtahů - postavení Inspekčních orgánů

 
 
Reklama