Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové technologie výtahů jsou páteří úsporných budov

Datum: 23.9.2012  |  Autor: Vlastimil Růžička, redakce

O nových řídicích systémech moderních výtahů založených na nízkoenergetické multiprocesorové technologii a o speciálních pohonných jednotkách, které výrazně snižují celkovou spotřebu energie, jsme hovořili se zástupci firem Otis a Schindler.

Technologie výtahů se za poslední rok proměnily k nepoznání. Co považuje za průlomové v této oblasti a jaká je podle vás prognóza budoucích výtahů z hlediska úsporných budov podle právě projednávané energetické koncepce států Evropské unie?

Patrik Fanc, firma Otis ČR

Prioritní a technologicky průlomové jsou i z hlediska výtahářských firem úspory energie a důraz na celkový bezproblémový provoz budovy. Systémy výtahů bez strojovny poskytují architektům dostatečný prostor pro osobitá ztvárnění, projektantům širokou škálu možností začlenění výtahů do provozu budov a stavitelům důslednější kontrolu společně se zárukou minimálních zásahů do stavebního procesu.

Příkladem dobrého řešení může být patentovaná technologie Gen2, vybavená plochými nosnými lany a speciálními pohonnými jednotkami ReGen, jež ve srovnání se standardními pohony bez rekuperace výrazně snižují spotřebu energie. Takovéto výtahy si již našly pevné místo v rekonstruovaných budovách i v novostavbách.

Při vývoji se osvědčily zcela nové pohony a speciální plochá lana s pláštěm z houževnatého polyuretanu. Například ploché lano široké 30 mm a s tloušťkou jen 3 mm obsahuje 12 svazků lanek se sedmi prameny a sedmi vlákny, a má celkem 588 vysoce pevnostních ocelových vláken. Nová technologie tak zaručuje oproti klasickým ocelovým lanům spolehlivější chod, omezení hlučnosti a vibrací, a vyšší životnost výtahů. Nosná plochá lana jsou poháněna kompaktním bezpřevodovým strojem s motorem s permanentními magnety, který je umístěn v nejvyšším bodě výtahové šachty, a je přístupný ze střechy kabiny. Nové výtahy nevyžadují žádný prostor pro strojovnu. Použitá plochá lana umožňují zmenšení velikosti pohonu oproti klasickému stroji stejné nosnosti a zabudované permanentní magnety zvyšují energetickou účinnost. Plochá lana jsou ohebná a splňují požadavky i pro výtahy s menším třecím kotoučem, nevyžadují mazání ani další údržbu. Výroba systému Gen2 je certifikována podle normy ISO 14001.

Otis se tak řadí k hrdým zastáncům a aktivním podporovatelům projektu zelených budov. Inovovaný pohon vrací nahromaděnou energii při cestě obsazeného výtahu dolů či prázdného nahoru zpět do elektrické sítě budovy, kde ji může využít i jiné zařízení. Předchozí systém tuto energii umořoval v soustavě rezistorů a zatěžoval budovu odpadním teplem. S novými technologiemi se dá ušetřit i tím, že si hravě přivoláte nejbližší kabinu díky tzv. skupinovému řízení, které vybírá ve skupině výtahů nevhodněji postavenou kabinu. Minimalizují se tak čekací časy a odstraňují zbytečné jízdy bez cestujících.

Ke standardnímu vybavení výtahů patří i frekvenční měniče pohonu dveří, jejichž prostřednictvím lze nastavit kromě jiného i rychlostní interval otevírání či zavírání dveří. Pro zajištění komfortu a bezpečnosti nechybí dveřnímu systému ani trojrozměrná detekce pohybu v prostoru dveří i nástupiště. Jednoznačným trendem jsou prosklené designové výtahy bez strojovny. Klasické hydraulické výtahy už bychom v moderních administrativních budovách těžko hledali.

Moderní výtahy dávají podstatně širší tvůrčí svobodu všem: architektům, projektantům, vlastníkům budov, provozovatelům i uživatelům výtahů. Budovy lze v současné době navrhnout mnohem hospodárněji, než bylo kdy vůbec možné. Důležitá je ovšem včasná spolupráce architektů, projektantů a potažmo také firem, které zabezpečují provoz budovy (Facility Manager), s výrobci výtahů. Teprve pak plně ocení investoři a majitelé objektů výhodnou ekonomiku provozu, prostorovou nenáročnost výtahového systému i větší možnost pronajímatelné plochy.

Rafael Tyml, firma Schindler ČR

Technologie výtahů se za poslední rok proměnily k nepoznání. Co považuje za průlomové v této oblasti a jaká je podle vás prognóza budoucích výtahů z hlediska úsporných budov, z hlediska energetické koncepce EU?

Za průlomové považuji především snížení spotřeby elektrické energie samotných výtahů, kdy se hlavně velcí investoři snaží docílit redukce spotřeby a zefektivnění provozu. Společnost Schindler nabízí nové výtahové technologie, které umějí snížit spotřebu zařízení v průměru o 30 až 35 %. Průlomový v této oblasti je přechod z lan na pásy, zvýšení rychlosti výtahu, snížení hlučnosti zařízení o 25 % a možnost výměny výtahů se strojovnou za výtahy bez strojovny. Strojovna pak může vlastníkům posloužit jako kotelna či sušárna. Na českém trhu se vyskytují stejné produkty jako na trhu evropském a troufnu si říci, že dokonce nabízíme více specifických produktů než ostatní společnosti, které jsou na našem a slovenském trhu. Jedná se především o výtahy o nosnosti 250 kg a 320 kg s rozměrem šachty, který se v Evropě příliš nevyskytuje. Naopak za největší nedostatek považuji orientaci investora na cenu za samotnou modernizaci. Vlastníci se často vůbec nezamýšlí nad faktem, že firma, která jim donedávna prováděla servis, je kvalitní, a že jejich výtah byl vždy v provozu a rozhodnou se v rámci úspor pro levnější firmu. Domníváte se opravdu, že se jedná o úsporu? Modernizace, respektive výměna výtahu totiž neznamená pouze investice do výtahu, ale něco mnohem důležitějšího – rozhodnutí se pro novou servisní firmu. Na základě takovýchto „úsporných“ rozhodnutí se k nám pak zákazníci vrací nespokojeni, což je na jednu stranu příjemné, ale na druhou stranu musí zákazník vynaložit další, mnohdy i větší prostředky než v součtu představovala naše nabídka na celkovou výměnu.

V tomto ohledu se máme hodně co učit od západního světa, kde je samozřejmostí, že pokud se vlastníkovi firma stará o výtah a je s touto společností spokojen, je tato automaticky dodavatelem i výtahu nového. Výtahy mají svá rizika a ta je potřeba eliminovat výměnou za kvalitní a bezpečné zařízení (což je i z pohledu Nařízení vlády, Vyhlášky a příslušných Norem na věc nutností). U nové výstavby je to pak otázka projektu samotného, například u komerčních budov jde navíc o možnost instalace například eskalátoru či pohyblivého chodníku. Úroveň znalostí komerčních správních firem a dnes již téměř „transformovaných“ stavebních bytových družstev (SBD) na správní firmy je podle mých zkušeností velmi dobrá. Jsou i SBD, kde je primárním tématem právě výměna výtahů, která rovněž představuje jejich hlavní aktivitu v oblasti investic. Jako příklad mohu uvést SBD Pokrok, které je v tomto ohledu velmi aktivní. Snižování energetické náročnosti zařízení bude určitě i nadále hlavním cílem společností, zabývajících se výrobou výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků. Pravděpodobně nikdy nebude výtah jezdit s nulovou spotřebou elektrické energie a i nadále bude jedním z hlavních zařízení budov s největší spotřebou elektrické energie. Ovšem za pomoci záložních baterií, které jsou dnes stále ještě poměrně drahé, s využitím solárních panelů, opravdu funkčních a efektivních rekuperací nebo používáním možnosti odpojování výtahů od proudu v době nečinnosti. Za těchto okolností si umím představit i výtah s opravdu nízkou spotřebou energie.

 

Hodnotit:  

Datum: 23.9.2012
Autor: Vlastimil Růžička, redakce   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2019

CAD a BIM knihovny

Doporučené články

Výpočty

Redakce TZB-info natočila