Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak je to se zajištěním šachetních dveří výtahu

V hlavní relaci večerních zpráv televize NOVA dne 21. ledna proběhl televizní šot poukazující na možnost vzniku nebezpečí, vyplývajícího z nedostatečného zajištění šachetních dveří výtahu osobního výtahu. Dovolujeme si k danému tématu připojit několik poznámek.

U výtahu, který byl odstaven z provozu za účelem provádění oprav, bylo předestřeno otevření šachetních dveří výtahu, aniž by za nimi byla klec výtahu. Možnost otevření dveří za nimiž nestojí klec výtahu navozuje situaci, kdy při nepozornosti hrozí pád do výtahové šachty.

Z televizního „šotu“ vyplynula stěžejní otázka, jak mají být zajištěny šachetní dveře při opravě výtahu. K zodpovězení byl telefonicky dotázán inspektor oblastního inspektorátu práce, který zřejmě bez znalosti souvislostí a pochopení podstaty dotazu uvedl, že zajištění dveří mechanicky bez elektronického zabezpečení je naprosto nedostatečné.

Zajištění šachetních dveří výtahu řeší České technické normy ČSN EN 81-1 u elektrických výtahů, resp. ČSN EN 81-2 u hydraulických výtahů. Bez ohledu na druh výtahu se na zajištění šachetních dveří vztahují požadavky, které lze shrnout do následujících bodů:

  • šachetní dveře výtahu musí být zajištěny mechanicky před odjezdem klece ze stanice a zůstat tak po celou dobu, kdy se za nimi nenachází klec; tuto funkci zajišťuje tzv. dveřní uzávěrka, která brání otevření dveří, nestojí-li za nimi klec;
  • poloha uzavření dveří musí být kontrolována elektrickým zařízením; kontrolu uzavřené polohy zajišťuje tzv. dveřní spínač; před sepnutím kontaktů dveřního spínače není umožněno odjetí klece ze stanice;
  • šachetní dveře nových výtahů musí být opatřeny tzv. kontrolní uzávěrkou s elektrickou kontrolou zasunutí zajišťovacího prostředku (čepu) do dveřního křídla; odjezd klece ze stanice před elektricky ověřeným zasunutím není možný.

Pro případ vyproštění cestujících z klece výtahu, při vzniku poruchy či výpadku napájení, musí být možnost nouzového otevření šachetních dveří. Požadavky na nouzové otevření normy řeší takto:

  • nouzové otevření šachetních dveří, např. v případě potřeby vyproštění uvězněných osob, lze provést mechanickým odjištěním dveřní uzávěrky klíčem; odjištění uzávěrky je spojeno s přerušením bezpečnostního obvodu, které neumožní další jízdu výtahu;
  • klíč k nouzovému otevření má u nové instalovaných výtahů podobu trojhranu; nouzovým klíčem se dají dveře nejen otevřít, ale i uzavřít;
  • u nových typů dveřních uzávěrek, odpovídajících současně platným předpisům, dochází k zajištění šachetních dveří bez použití klíče; zasunutí zajišťovacího čepu umožňuje jeho zešikmení koncové části čepu;
  • nouzovým odjištěním dveří dochází automaticky k přerušení bezpečnostního obvodu, které má za následek přerušení jízdy, resp. zastavení provozu výtahu,

K tomu je nutné poznamenat, že požadavky na zajištění šachetních dveří platí jak pro výtahy v provozu, tak výtahy vyřazené z provozu, např. z důvodu provádění údržby či oprav. Z toho lze vyvodit, že mechanickému odjištění dveřní uzávěrky a tím i dveří výtahu v průběhu provozu (jízdy) nebo výtahu vyřazeného z provozu (v případě poruchy nebo po dobu opravy) není bráněno jakýmkoli elektrickým či elektronickým zařízením u žádného z existujících typů uzávěr.

V tomto duchu je nutno zkorigovat vyjádření inspektora inspektorátu práce, který měl zřejmě na mysli, že při otevření dveří musí dojít k přerušení bezpečnostního obvodu a zastavení provozu výtahu, a nelze to chápat tak, že by mechanickému otevření dveří za použití nouzového klíče muselo bránit elektrické či elektronické zařízení. Není proto opodstatnění k tomu, aby servisní firma, která na výtahu prováděla rekonstrukci, byla osočována z nedostatečného zajištění šachetních dveří po dobu oprav.