Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bezpečnost a úrazy

Výtahy pro osoby s omezenou možností pohybu

11.10.2014 | Ing. Marie Málková, koordinátorka projektu Bezbariérová Praha, Pražská organizace vozíčkářů
Problematika výtahů z hlediska jejich využívání osobami s omezenou schopností pohybu byla již tématem červnového příspěvku, který bezprostředně navazoval na seminář Výtahy 2014. Autorka se vrací k některým méně zdůrazňovaným bodům, které jsou pro Pražskou organizaci vozíčkářů velmi důležité.
diskuse: 1 příspěvek, 28.11.2014 08:39
Zákaz používání výtahu za požáru - výtah neslouží k evakuaci osob

Výtahy z požárně bezpečnostního hlediska

21.7.2014 | plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Výtahy náleží k velmi důležitým technickým zařízením budov a technologií. Z těchto důvodů je jim třeba věnovat pozornost nejen z hlediska správného technického provedení, ale také z hlediska požárně bezpečnostního.

Jak je to se zajištěním šachetních dveří výtahu

28.2.2013 | Ing. Bohuslav Kratěna, předseda představenstva Unie výtahového průmyslu ČR
V hlavní relaci večerních zpráv televize NOVA dne 21. ledna proběhl televizní šot poukazující na možnost vzniku nebezpečí, vyplývajícího z nedostatečného zajištění šachetních dveří výtahu osobního výtahu. Dovolujeme si k danému tématu připojit několik poznámek.

Aktuální právní předpisy a technické normy z hlediska požární bezpečnosti výtahů (2. díl)

13.8.2012 | plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ministerstvo vnitra ČR; generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Výtahy náleží k velmi důležitým technickým zařízením budov a technologií. Z těchto důvodů je jim třeba věnovat pozornost nejen z hlediska správného technického provedení, ale také z hlediska požárně bezpečnostního. Zejména pak výtahy požární a evakuační, které jsou současně velmi významnými požárně bezpečnostními zařízeními (dále jen „PBZ“), musí splňovat současně také přísné technické podmínky požární ochrany. V druhém díle se budeme věnovat Vybavení staveb výtahy, obecným a zvláštním požadavkům.

Aktuální právní předpisy a technické normy v projektech z hlediska požární bezpečnosti výtahů (1. díl)

6.8.2012 | plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ministerstvo vnitra ČR; generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Výtahy náleží k velmi důležitým technickým zařízením budov a technologií. Z těchto důvodů je jim třeba věnovat pozornost nejen z hlediska správného technického provedení, ale také z hlediska požárně bezpečnostního. Zejména pak výtahy požární a evakuační, které jsou současně velmi významnými požárně bezpečnostními zařízeními (dále jen „PBZ“), musí splňovat současně také přísné technické podmínky požární ochrany. V prvním díle se budeme věnovat terminologii a technickým požadavkům.

Manuál k vyhodnocení nabídek u výtahů

29.7.2012 | Ing. Bohuslav Kratěna, Unie výtahového průmyslu ČR
Jak postupovat při vyhodnocování nabídek na provedení podstatných změn nebo při celkové výměně výtahů? Nabízíme doporučená kritéria hodnocení a příklady možných postupů.

Seminář Výtahy 2012 bude řešit také aktuální legislativu

28.5.2012 | Vlastimil Růžička
Ve čtvrtek 14. června pořádá STUDIO AXIS, spol. s r.o – Centrum vzdělávání ve stavebictví – v Lisabonské ulici v Praze dlouho očekávaný seminář s názvem Výtahy 2012. Bohatý program nabízí cenné informace pro odbornou i laickou veřejnost.

Perspektívy prevádzky obežných výťahov v členských krajinách Európskej únie - v ČR a SR

28.11.2011 | Ing. Melichar Kopas, doc. Ing. Alena Pauliková, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Prepravná rýchlosť obežného výťahu je síce malá, ale vzhľadom na to, že pracuje kontinuálne, má veľkú prepravnú kapacitu. Jeho kabínky sú otvorené a práve to spôsobuje iný druh ohrozenia – možnosť úrazu pri nastupovaní a vystupovaní z pohybujúcej sa kabínky. Tomu majú zabrániť rôzne špeciálne bezpečnostné prvky, typické iba pre paternoster, akými sú napr. odklopné a posuvné časti kabínky, resp. odklopno-posuvné segmenty v staniciach.

Přehled hlavních norem v oboru Elektrické, hydraulické a Malé nákladní výtahy, Pohyblivé schody a chodníky

24.5.2010
V rámci rubriky regenerace bytových domů se věnujeme i výtahům. V prvním díle seriálu se věnujeme přehledu legislativy. Následovat budou mj. povinnosti provozovatele výtahu, návod, jak vybírat správce a dodavatele výtahu a další informace.

Chtějte od svého výtahu více!

26.3.2010 | Beta Control s.r.o.
Klíčovým slovem pro elektronická zařízení současnosti se stalo heslo multifunkčnost. Málokterý mobilní telefon dnes umí jenom telefonovat. Samozřejmostí se stala i funkce fotoaparátu, možnost natáčet video, surfovat po internetu či pouštět hudbu. Od výtahu primárně očekáváme, že bude přepravovat osoby mezi patry a jistě nás napadne otázka, zda může mít i výtah vícero použití.

Bezpečné výtahy

13.3.2010 | Beta Control s.r.o.
Článek upozorňuje na nejčastější rizika spojená s používáním výtahů a připomíná povinnosti spojené s jejich provozováním. V závěru osvětluje možnost využití dotace pro rekonstrukci těchto zařízení v bytových domech.

Revitalizace výtahu - není třeba se bát

9.12.2009 | Eliška Franková, Betacontrol
V oblasti bytových domů a výtahů uvedených do provozu před rokem 1993 státem obchází stín strachu. Zejména kvůli krátícímu se času pro lhůtu na odstranění nejzávažnějších nedostatků tohoto technického zařízení, které objevila inspekční zpráva. Všude se mluví o bubákovi, který k nám přišel z Bruselu a kterého tady vlastně ani nikdo nechce.

Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – bezpečnost přepravovaných osob

29.8.2009 | Václav Vaněk
V současné době hýbe veřejností úraz malého chlapce, který se stal v závěru minulého týdne na pohyblivém schodu v pražském metru. Úraz se stal za přítomnosti dospělého – chlapce doprovázel jeho otec – na jednom z pohyblivých schodů ruské výroby.

Nebezpečí při klopýtnutí a uvěznění v kleci výtahu

17.8.2009 | Henry E. Peelle, výrobce dveří pro nákladní výtahy, Steven Reynolds, vývojový pracovník
Nebezpečí klopýtnutí způsobené rozdílem úrovní představuje protiklad k požadavku na samovyprošťování cestujících. Na jedné straně snaha zabránit otevření dveří, dokud není úroveň podlahy klece ve stejné úrovni jako je podlaha nástupiště snižuje možnost klopýtnutí, na druhé straně omezení otevření dveří v blízkosti nástupiště zvyšuje možnost uvěznění cestujících v kleci.

Používání výtahů v nebezpečných situacích

22.6.2009 | David McColl, ředitel normalizace OTIS Elevator Co.
Díky zvýšenému zájmu o zlepšování metod evakuace následkem teroristického útoku 11. září 2001 byl uspořádán seminář pro používání výtahů v případě požáru nebo jiných nebezpečí pro vypracování doporučení na zdokonalení norem a předpisů.

Termovizní zobrazování ve výtahovém průmyslu

6.4.2009 | Andrew McGregor (článek byl zkrácen)
Mnoho výtahových mechaniků si přeje mít magické zařízení, které by dokázalo řešit problémy výtahů ve strojovně výtahu. Ještě tak daleko nejsme, ale termovizní zobrazení může být krokem správným směrem.

Inteligentní ochrana dveří výtahů technologií 3-D kamery (II)

15.9.2008 | Daniel Lippuner a Peter Nebiker, Švýcarsko
Druhá část příspěvku, ve kterém uvádíme 3D kameru jako snímač, který překonává svého předchůdce svou kompaktností (je ideální pro montáž na zadní stěnu klece výtahu), způsobem instalace (není zapotřebí propojení snímače a spínače) a svou funkcí (poskytuje omezenou ochranu dveří i bez světelné clony).

Inteligentní ochrana dveří výtahů technologií 3-D kamery (I)

1.9.2008 | Daniel Lippuner a Peter Nebiker, Švýcarsko
V tomto příspěvku uvádíme 3D kameru jako snímač, který překonává svého předchůdce svou kompaktností (je ideální pro montáž na zadní stěnu klece výtahu), způsobem instalace (není zapotřebí propojení snímače a spínače) a svou funkcí (poskytuje omezenou ochranu dveří i bez světelné clony).

Studie úrazů starších lidí na pohyblivých schodech

16.6.2008 | Václav Vaněk
Pracovní skupina výzkumníků vedená Dr.Josephem O´Neilem a Dr. Gregem Steelem z lékařské fakulty univerzity v Indianě zjistila, že se počet úrazů starších lidí na pohyblivých schodech od roku 1991 do roku 2005 zdvojnásobil.

Bezpečnostní značky pomáhají zavádět bezpečnostní normu pro existující výtahy

18.2.2008 | John Gale, dopisovatel EW
Evropská asociace pro výtahy (ELA) vypracovala minulý rok vyčerpávajícího průvodce bezpečnostními značkami a doporučila, aby se používaly u výtahů.

další články