Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 10.10.2005 do 13.2.2008

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články     

Pád výtahu v Litvínově

13.2.2008 | Václav Vaněk
Výtahy v panelových domech, zvláště pak ty s nosností 250 kg a bez kabinových dveří, se začínají čím dál tím více prosazovat při vzniku úrazů. Poslední případ byl těžký úraz muže, který se vezl v neděli 20. ledna 2008 do 5. patra domu, kde bydlí.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Balíček vyprošťovací služby

4.2.2008 | Lars Oldén, ředitel pro SafeLine Europe
EN 81-28 se používí jako doplněk evropské normy EN 81. Musí být splněna u všech nových výtahů instalovaných podle EN 81.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38

Výtah jako zdroj bezpečnostních rizik z pohledu evropských norem

7.1.2008 | Václav Vaněk, Ing. Jan Dvořák
Přijetí evropské normy EN 81-80 a její zavedení do soustavy norem v České republice s účinností k 1.7.2004 vyvolalo oprávněný zájem provozovatelů výtahů. Tato norma je první ucelený předpis, který kriticky hodnotí výtah jako zdroj bezpečnostních rizik v celém rozsahu.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Požár a evakuace budov na konferenci v Bruselu

4.6.2007 | Ing. Jan Dvořák
Dne 23. března letošního roku proběhla v Bruselu jednodenní konference na "ožehavé" téma, které po trpkých zkušenostech z New Yorku trápí všechny státy světa. Součástí konference bylo i valné shromáždění členů ELA. Konference se zúčastnil Ing. Jan Dvořák, který dále shrnuje projednávaná témata.

Jak se chovat zůstaneme-li uvězněni v kleci výtahu?

7.5.2007 | Václav Vaněk
Návod, jak se chovat v kleci výtahu, který se přestane pohybovat a nelze vystoupit, což se často stává, když dojde k výpadku elektrické energie (bouřky apod.) nebo když dojde k mechanické poruše. V uvedeném návodu je zdůrazněno, že je potřeba hlavně zachovat klid.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Bezpečnostní folie - použití při provádění podstatných změn výtahů

23.4.2007 | překlad: Václav Vaněk
V článku jsou uváděny názory na možné řešení při odstraňování bezpečnostního rizika při použití drátoskla v ohrazení výtahových šachet.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 17.04.2014 11:08

Nové nápady pro nouzovou evakuaci budov

26.3.2007 | autor: James W. Fortune, překlad: Václav Vaněk
V článku se James W.Fortune, president společnosti Fortune Consultants, Ltd zabývá situací, kterou je zapotřebí řešit při záchraně ohrožených osob ve výškových budovách při jejich evakuaci.

Úrazy na osobních výtazích v České republice v roce 2006

15.1.2007 | Václav Vaněk
Minulý rok 2006 bohužel zaznamenal další úrazy, které se staly na osobních výtazích. Dále popisuji pouze ty, o kterých jsem se různými způsoby dozvěděl.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Použití a postup posuzování nebezpečí u výtahů

25.9.2006 | překlad: František Jaroš, Václav Vaněk
Článek H. E. Peela se zabývá posuzováním a vyhodnocováním rizik se zvláštním zaměřením na použití technického dokumentu ISO/TS 14798 u výtahů. Tento dokument byl použit při tvorbě ČSN EN 81-80, podle které jsou posuzována bezpečnostní rizika u výtahů v provozu, které provádí formou Inspekčních prohlídek inspekční orgány.

Provádění odborných prohlídek výtahů inspekčním orgánem akreditovaným jako typ A

4.9.2006 | Ing. Jan Dvořák, Česká asociace výrobců výtahů
Článek se zabývá vztahy mezi činnostmi, které jsou a mají být zajišťovány servisními firmami a Inspekčními orgány.

Velký projekt obnovy výtahů po požáru blízko dokončení

21.8.2006 | Vjasheslav Tregoubenko, zástupce vydavatele "Lift magazine" v Rusku
Článek popisuje "zmrtvýchvstání" výtahů v televizní věži vysoké 524 metrů v Moskvě po velkém požáru v roce 2000.

Doporučení bezpečnostní rady výtahového průmyslu ČR

1.5.2006
Článek obsahuje dvě doporučení bezpečnostní rady výtahového průmyslu. První se týká náhrad osazování klece stávajících výtahů klecovými dveřmi a druhé je doporučení k aplikaci nařízení vlády č. 378/2001 Sb. u výtahů, které jsou používány jako pracovní prostředky.

Proč ochranná prahová deska

17.4.2006 | Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk
Prvek, který zajistí výrazné zvýšení bezpečnosti při provádění určitých činností na výtazích.

Analýza uplatnění bezpečnostní normy pro výtahy SNEL-EN 81-80 v podmínkách České republiky

13.3.2006 | Poradní skupina pro technickou legislativu při HK ČR
Výtahy určené pro dopravu osob a osob a nákladů převezou denně na území Evropy počet osob rovnající se přibližně celé evropské populaci. Proto byla zpracována bezpečnostní norma EN 81-80, jako výsledek analýzy cca 1 000 havárií a nehod výtahů
diskuse: 4 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Normy pro oběžné výtahy, tzv. páternostery

4.1.2006 | Milan Kužel, Kone a.s.
Nový páternoster není v právním významu výtah, předpisy pro klecové výtahy se na něj tudíž nevztahují a žádné jiné nařízení, norma ani vyhláška nebrání uvádění nových oběžných výtahů na trh a uvedení do provozu a už vůbec neupravuje provoz současných oběžných výtahů.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Informace pro majitele/provozovatele výtahů

10.10.2005 | Ing. Jan Dvořák (Česká asociace výrobců výtahů), Václav Vaněk (TÜV CZ)
Článek je určen pro všechny majitele nebo provozovatele výtahů a týká se především problematiky všech výtahů, které byly vyrobeny a instalovány před rokem 1993. Přehledně jsou shrnuty hlavní požadavky, na které je třeba si dát pozor při plánované rekonstrukci výtahu.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38
zpět na aktuální články     

Témata 2019

CAD a BIM knihovny

Doporučené články

Výpočty

Redakce TZB-info natočila