Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 17.3.2004 do 17.8.2009

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

17.8.2009
Henry E. Peelle, výrobce dveří pro nákladní výtahy, Steven Reynolds, vývojový pracovník

Nebezpečí klopýtnutí způsobené rozdílem úrovní představuje protiklad k požadavku na samovyprošťování cestujících. Na jedné straně snaha zabránit otevření dveří, dokud není úroveň podlahy klece ve stejné úrovni jako je podlaha nástupiště snižuje možnost klopýtnutí, na druhé straně omezení otevření dveří v blízkosti nástupiště zvyšuje možnost uvěznění cestujících v kleci.

20.4.2009
Dr. Ing. Tal Fabian, univerzita Santa Cruz, Kalifornie, USA

Článek představuje výtahy bez strojovny (MRL) a porovnává takový výtah s klasickým trakčním výtahem (TRE). Porovnání je zaměřeno na konstrukci, provedení, bezpečnost, náklady, snadnost montáže, vlastnosti, náhradní díly, servis a rozváděč. Tento článek byl také prodiskutován v Severní Americe.

6.4.2009
Andrew McGregor (článek byl zkrácen)

Mnoho výtahových mechaniků si přeje mít magické zařízení, které by dokázalo řešit problémy výtahů ve strojovně výtahu. Ještě tak daleko nejsme, ale termovizní zobrazení může být krokem správným směrem.

28.1.2009

Software je určen jak pro revizní techniky, tak pro správu budov a majitele objektů. Je zde popis a postup provádění revizí včetně formulářů revizních zpráv, výčet norem a možnost sledování termínů a automatické upozorňování na termín blížící se revize.
Publikace formou kontrolních listů se zabývá dozory a kontrolami na pozemních stavbách

26.3.2007
autor: James W. Fortune, překlad: Václav Vaněk

V článku se James W.Fortune, president společnosti Fortune Consultants, Ltd zabývá situací, kterou je zapotřebí řešit při záchraně ohrožených osob ve výškových budovách při jejich evakuaci.

16.1.2006
Václav Vaněk

Článek shrnuje povinnosti servisních firem, které zajišťují servis výtahů. Závěr z uvedených faktů bohužel opět poukazuje na složitost situace a ne příliš uspokojivý stav u většiny výtahů v České republice.

24.10.2005
Ing. Jan Dvořák (Česká asociace výrobců výtahů), Václav Vaněk (TÜV CZ)

Na všech provozovaných osobních výtazích by měly být provedeny inspekční prohlídky nejpozději v průběhu příštích pěti let. Cílem je dosáhnout stavu, který je možno porovnat s prováděním technických kontrol u automobilů.

10.10.2005
Ing. Jan Dvořák (Česká asociace výrobců výtahů), Václav Vaněk (TÜV CZ)

Článek je určen pro všechny majitele nebo provozovatele výtahů a týká se především problematiky všech výtahů, které byly vyrobeny a instalovány před rokem 1993. Přehledně jsou shrnuty hlavní požadavky, na které je třeba si dát pozor při plánované rekonstrukci výtahu.

17.3.2004
, Ing. Jan Dvořák

Již v roce 2003 jsme se snažili seznámit technickou veřejnost - a informovat zejména majitele bytových domů - s výsledky technické politiky uplatňované v oblasti provozu výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů v EU. Aktivní zájem o tuto problematiku projevilo cca 10 % majitelů bytových domů, ostatní se drží socialistického pravidla "čím méně informací mám, tím méně se mi může něco stát" v kombinaci s tím, že náš apel je úplný nesmysl a pokus o vydírání, protože státní úředníci jsou v klidu. Co je tedy ve hře?


zpět na aktuální články