Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 17.3.2004 do 17.8.2009

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články     

Nebezpečí při klopýtnutí a uvěznění v kleci výtahu

17.8.2009 | Henry E. Peelle, výrobce dveří pro nákladní výtahy, Steven Reynolds, vývojový pracovník
Nebezpečí klopýtnutí způsobené rozdílem úrovní představuje protiklad k požadavku na samovyprošťování cestujících. Na jedné straně snaha zabránit otevření dveří, dokud není úroveň podlahy klece ve stejné úrovni jako je podlaha nástupiště snižuje možnost klopýtnutí, na druhé straně omezení otevření dveří v blízkosti nástupiště zvyšuje možnost uvěznění cestujících v kleci.

Porovnání výtahu bez strojovny s klasickým trakčním výtahem

20.4.2009 | Dr. Ing. Tal Fabian, univerzita Santa Cruz, Kalifornie, USA
Článek představuje výtahy bez strojovny (MRL) a porovnává takový výtah s klasickým trakčním výtahem (TRE). Porovnání je zaměřeno na konstrukci, provedení, bezpečnost, náklady, snadnost montáže, vlastnosti, náhradní díly, servis a rozváděč. Tento článek byl také prodiskutován v Severní Americe.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 24.11.2014 06:48

Termovizní zobrazování ve výtahovém průmyslu

6.4.2009 | Andrew McGregor (článek byl zkrácen)
Mnoho výtahových mechaniků si přeje mít magické zařízení, které by dokázalo řešit problémy výtahů ve strojovně výtahu. Ještě tak daleko nejsme, ale termovizní zobrazení může být krokem správným směrem.

Software "Revize zařízení v objektech" a publikace "Dozor a kontrola na stavbě"

28.1.2009 |
Software je určen jak pro revizní techniky, tak pro správu budov a majitele objektů. Je zde popis a postup provádění revizí včetně formulářů revizních zpráv, výčet norem a možnost sledování termínů a automatické upozorňování na termín blížící se revize.
Publikace formou kontrolních listů se zabývá dozory a kontrolami na pozemních stavbách

Nové nápady pro nouzovou evakuaci budov

26.3.2007 | autor: James W. Fortune, překlad: Václav Vaněk
V článku se James W.Fortune, president společnosti Fortune Consultants, Ltd zabývá situací, kterou je zapotřebí řešit při záchraně ohrožených osob ve výškových budovách při jejich evakuaci.

Provádění odborných prohlídek výtahů inspekčním orgánem akreditovaným jako typ A

4.9.2006 | Ing. Jan Dvořák, Česká asociace výrobců výtahů
Článek se zabývá vztahy mezi činnostmi, které jsou a mají být zajišťovány servisními firmami a Inspekčními orgány.

Požadavky na oboustranné dorozumívací zařízení ve výtazích

3.4.2006 | Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk
Dále popisované zařízení je jedním z těch, které napomáhají ke zvýšení bezpečnosti přepravovaných osob, zamezují vzniku panických situací v zastavených výtazích s uživateli.

Postavení servisních firem v oboru výtahy

16.1.2006 | Václav Vaněk
Článek shrnuje povinnosti servisních firem, které zajišťují servis výtahů. Závěr z uvedených faktů bohužel opět poukazuje na složitost situace a ne příliš uspokojivý stav u většiny výtahů v České republice.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Inspekční prohlídky výtahů pohledem ČSN EN 81 - 80

24.10.2005 | Ing. Jan Dvořák (Česká asociace výrobců výtahů), Václav Vaněk (TÜV CZ)
Na všech provozovaných osobních výtazích by měly být provedeny inspekční prohlídky nejpozději v průběhu příštích pěti let. Cílem je dosáhnout stavu, který je možno porovnat s prováděním technických kontrol u automobilů.

Informace pro majitele/provozovatele výtahů

10.10.2005 | Ing. Jan Dvořák (Česká asociace výrobců výtahů), Václav Vaněk (TÜV CZ)
Článek je určen pro všechny majitele nebo provozovatele výtahů a týká se především problematiky všech výtahů, které byly vyrobeny a instalovány před rokem 1993. Přehledně jsou shrnuty hlavní požadavky, na které je třeba si dát pozor při plánované rekonstrukci výtahu.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Výtahy provozované na území ČR v roce vstupu ČR do EU, mýty a skutečnost

17.3.2004 | , Ing. Jan Dvořák
Již v roce 2003 jsme se snažili seznámit technickou veřejnost - a informovat zejména majitele bytových domů - s výsledky technické politiky uplatňované v oblasti provozu výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů v EU. Aktivní zájem o tuto problematiku projevilo cca 10 % majitelů bytových domů, ostatní se drží socialistického pravidla "čím méně informací mám, tím méně se mi může něco stát" v kombinaci s tím, že náš apel je úplný nesmysl a pokus o vydírání, protože státní úředníci jsou v klidu. Co je tedy ve hře?
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
zpět na aktuální články     

Témata 2019

CAD a BIM knihovny

Doporučené články

Výpočty

Redakce TZB-info natočila