Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výtahy hydraulické

20.11.2006Robert S. Caporale, MSc., překlad: Václav Vaněk, František Jaroš
V článku pan W. J. Reinartz popisuje nouzový pohon výtahů, a to jak hydraulických, tak elektrických trakčních při výpadku proudu. Tyto systémy pak zabezpečí přesun cestujících ve výtazích do zvolené nebo nejbližší stanice a umožní jim tak bezpečný výstup. Tyto nebo podobné systémy jsou již běžně zaváděny a instalovány dodavateli výtahů i v České republice.
6.11.2006Robert S. Caporale, MSc., překlad: Václav Vaněk, František Jaroš
V článku se D. M. Clothier zamýšlí nad řešením dopravy v nově budovaném nádraží v Berlíně. Celá akce byla načasována tak, aby vše fungovalo do zahájení mistrovství světa ve fotbale, což se podařilo. Povšimněte si však, že s pracemi se započalo hodně brzy.
19.6.2006Judr. Vladimír Kašák, Václav Vaněk, Vladimír Hulena a kol.
Počátkem 19. století nastal prudký rozvoj vertikální dopravy. Od mechanických zdvihadel se přešlo k vytahovadlům poháněným parou a odtud byl jen krůček ke vzniku výtahů hydraulických na pohon tlakovou vodou. A právě těmito výtahy se příspěvek zabývá. Dále zde naleznete základní informace o výtazích panoramatických.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


VIDEA 
 
Reklama