Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nový soubor norem pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Výtahoví odborníci někdy opomíjejí pohyblivé schody a pohyblivé chodníky, vzhledem k tomu, že je v Evropě v provozu mnohem větší počet výtahů (4 miliony výtahů proti pouze 90 tisícům pohyblivých schodů a chodníků) s vyšší komplexností výtahové technologie ve srovnání s pohyblivými schody.

Nicméně pohyblivé schody a chodníky představují velice bezpečný dopravní systém, který slouží k pohybu davu lidí účinně a bezpečně na letištích, ve stanicích metra nebo v centrech evropských měst. K závažných úrazům na pohyblivých schodech dochází velice zřídka. Nicméně někdy se stávají, někdy jsou spojeny se zneužitím nebo s neodpovědným chováním. Nicméně zařízení by mělo být pokud možno spolehlivé a bezpečné.

Dosud jedinou normou pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky je EN 115 "Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků" ( V České republice platí od roku 1996).

Poslední publikovaná verze byla zpracována pracovní skupinou WG 2 CEN/TC 10. V současné době CEN rozhodl o revizi normy EN 115 pro nové pohyblivé schody, založené na požadavcích a struktuře EN 414 a současně průmysl pro výtahy a pohyblivé schody rozhodl zpracovat novou normu pro zvýšení bezpečnosti existujících pohyblivých schodů. Byla vytvořena pracovní skupina pro zpracování bezpečnostní normy pro existující pohyblivé schody s uplatněním výsledků bezpečnostní normy pro existující výtahy EN 81-80. Pracovní skupiny CEN jen zřídka pracovaly s takovou rychlostí. WG 2 reviduje EN 115, která se stane EN 115-1 pro nové pohyblivé schody a pohyblivé chodníky, zatím co druhá část EN 115-2 bude platit pro existující pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Později třetí část EN 115-3 bude obsahovat zvláštní interpretace k těmto normám. Nová norma EN 115-1 je v současnosti schválena a harmonizovaná norma bude publikována v Úředním věstníku Evropské komise (V České republice bude její vydání uskutečněno v 1. čtvrtletí roku 2009). Budoucí nová EN 115-2 byla v kratší době než 3 roky po zahájení prací pracovní skupinou ELA dokončena a předána jako návrh pracovní skupině WG 2 CEN/TC 10. Plenární zasedání CEN/TC 10 oficiálně zahájilo svou práci na návrhu a norma je v současné době dokončena a předána k veřejnému posouzení a bude, jak předpokládáme, po zapracování všech připomínkách schválena.

Identifikovali jsme 41 zvláštních nebezpečí specifických pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Všechna odpovídající hodnocení rizik byla seřazena na podkladě matrice s 3 kategoriemi závažnosti s vysokou, střední a nízkou úrovní rizika. Nová norma bude mít název "Předpisy pro zvýšení bezpečnosti existujících pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků".

Norma bude doplňovat EN 115-1 a doufejme, že bude chápána po celém světě jako "stav současné techniky" pro zvýšení bezpečnosti existujících pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. Evropské normy jsou vysoce respektovány po celém světě a 80% zemí ve skutečnosti využívá evropské normy nebo jejich jen částečně upravené verze. Doufáme, že naše práce přispěje ke zvýšení bezpečnosti uživatelů pohyblivých schodů nejen v Evropě, ale po celém světě všude tam, kde se evropské normy využívají.

Uveřejněno se souhlasem vydavatele časopisu Elevator World (1/09) pana R.S.Caporaleho.

 
 
Reklama