Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Seminář Výtahy 2012 bude řešit také aktuální legislativu

Ve čtvrtek 14. června pořádá STUDIO AXIS, spol. s r.o – Centrum vzdělávání ve stavebictví – v Lisabonské ulici v Praze dlouho očekávaný seminář s názvem Výtahy 2012. Bohatý program nabízí cenné informace pro odbornou i laickou veřejnost.

Otis Panorama
Otis Panorama

„Nejen projektanti, ale také investoři a vlastníci budov by měli vědět, co má dobrý projekt obsahovat a co mají po projektantovi požadovat,“ vysvětluje ing. Petr Dolejš ze STUDIA AXIS, které seminář pořádá. Obsahem budou například požadavky na majitele a provozovatele výtahů, servis a zkoušení výtahů, kritéria pro výběr výtahů, modernizace výtahů a energeticky úsporné pohony, možnosti financování, právní předpisy a technické normy z hlediska konstrukční i požární bezpečnosti a další přidružená témata, které se jistě stanou předmětem plodné diskuse. Odborný garantem semináře je Unie výtahového průmyslu ČR, generálním partnerem je Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Je nepopiratelné, že se o výtazích málo mluví a bývají většinou i na okraji zájmu projektantů. Přitom se jejich vývoj doslova řítí mílovými kroky. Václav Vaněk, který je garantem oboru Výtahy na portálu TZB info (bude mít na semináři také svůj příspěvek), podotýká, že téměř polovina z celkového počtu výtahů v České republice vykazuje provozní rizika a bude nutné je v nejbližší době opravit nebo vyměnit. Kromě konstrukční a technické zastaralosti se zmiňuje také o bezpečnosti a požární odolnosti. Rozhodujícím dokumentem k prokázání odpovídající požární odolnosti výrobce šachetních dveří je Klasifikační osvědčení požární odolnosti. Uspořádání a obsah vzorů vychází z praxe technicky vyspělých států, jejich forma byla odsouhlasena Koordinační komisí autorizovaných osob k nařízení vlády č. 27/2003 Sb. a následně projednána se zástupci Hasičského záchranného sboru ČR. „V žádném případě by nemělo docházet ke zpochybňování dokumentů v rámci probíhajících kolaudací staveb, a to ať ze strany stavebního úřadu nebo místního zástupce oblasti požární ochrany,“ dodává k ožehavému tématu Václav Vaněk. Současný stav, aktuální právní předpisy a technické normy v projektech z hlediska požární bezpečnosti výtahů bude na semináři objasňovat plk. ing. Zdeněk Hošek, vedoucí oddělení technické prevence, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Gen2 – řez šachtou
Gen2 – řez šachtou

S aktuálními právními předpisy a technickými normami v projektech z hlediska konstrukční bezpečnosti vystoupí ing. Jan Dvořák, generální sekretář Unie výtahového průmyslu ČR. Lze je následně porovnat s přehledem hlavních norem v oboru Elektrické, hydraulické a Malé nákladní výtahy, Pohyblivé schody a chodníky, které jsme uveřejnili na našem portálu v roce 2010. Na semináři se rovněž dozvíme, jaké jsou současné trendy a jaký je vývoj oboru. Snad můžeme prozradit, že jsou to prosklené designové výtahy bez strojovny s nízkou spotřebou energie. Propracovaně působí zvláště řídicí systémy založené na nízkoenergetické multiprocesorové technologii. Kontrolní funkce zajišťují autodiagnostické a testovací zařízení, nechybí ani fotobuňka ve dveřích. Běžným standardem je kontrola přetížení a komunikace s místem s nepřetržitou obsluhou v případě nebezpečí či výpadku proudu. Inovované pohony vracejí nahromaděnou energii při cestě plně naloženého výtahu dolů či prázdného nahoru zpět do elektrické sítě budovy, kde ji může využít jiné zařízení. Předchozí systém tuto energii umořoval v soustavě rezistorů a zatěžoval budovu odpadním teplem. Současné výtahy se tak hrdě hlásí k projektu „zelených budov“.

Společně s aktuálními trendy se mění i požadavky na majitele a provozovatele výtahů, servis a zkoušení výtahů, kritéria pro výběr výtahů. Objevují se i nové možnosti financování výtahů, aktualizují se právní předpisy a technické normy z hlediska konstrukční i požární bezpečnosti. Sledovat vše je pro obyčejného smrtelníka prakticky nemožné. Seminář Výtahy 2012 se snaží alespoň shrnout to podstatné.

Bližší podrobnosti o semináři: www.studioaxis.cz

 
 
Reklama