Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výtahy pro osoby s omezenou možností pohybu

Problematika výtahů z hlediska jejich využívání osobami s omezenou schopností pohybu byla již tématem červnového příspěvku, který bezprostředně navazoval na seminář Výtahy 2014. Autorka se vrací k některým méně zdůrazňovaným bodům, které jsou pro Pražskou organizaci vozíčkářů velmi důležité.

V tomto aktuálním textu je věnován prostor uživatelskému pohledu na vydanou ČSN EN 81-82 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob s omezenou schopností pohybu. Tato norma poskytuje zásady, jak uplatnit ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace a souvisejícím postřehům.

O konferenci Výtahy 2014

V normě se vyhodnocují požadavky podle druhu zdravotního postižení, podle pravděpodobného využívání výtahů těmito osobami, podle očekávaných uživatelů. Otázka je, jak by se v našich domácích podmínkách sestavoval jejich podrobný seznam s konkrétním „druhem zdravotního postižení“?

Kritéria by bylo v národním prostředí vhodnější respektovat obecně a v přísnější podobě. Nejde pouze např. v případě bytového domu o jeho nájemníky, ale též o návštěvníky domu, osoby s dočasným zdravotním omezením.

Nevhodné umístění ovladačů mimo dosah sedátka a madla za sedátkemNevhodné umístění ovladačů mimo dosah sedátka a madla za sedátkemNevhodné umístění ovladačů mimo dosah sedátka a madla za sedátkem

Při řešení zlepšení přístupnosti pro lidi s omezenou schopností pohybu a orientace je třeba na rozdíl od požadavků normy zvýšit důležitost kontrolovaných položek. Podstatné a důležité je pro ně např. umístění zrcadla proti vstupu, rozmístění ovladačů, ale i přesnější umístění sedátka v dosahu ovládacích prvků, vyřešení madla u sedátka.

Problémem, který se objevuje v souvislosti s výměnou a modernizací výtahů v bytových domech, je však také doba této činnosti. Tento faktor hraje v případě osob s omezenou schopností pohybu velkou roli. Po informaci, že výtah bude mimo provoz, začíná pro nájemníky se sníženou možností pohybu žijících v nepřístupných patrech problém se zajištěním náhradního bezbariérového ubytování a jeho financování. Případné řešení přístupu schodolezem není běžně využitelné, závisí na typu vozíku, míře postižení osob, a v neposlední řadě na výši podlaží, které je třeba zpřístupnit. Dostat se schodolezem do 7. patra je časově i fyzicky nadlidský výkon! Je to ale příklad ze života jednoho klienta Pražské organizace vozíčkářů.

V případě používání schodolezu jde ještě i o jeho uskladnění a zpoplatnění dlouhodobé výpůjčky kompenzační pomůcky.

Vždy je třeba uvažovat v širších souvislostech a respektovat požadavky lidí se zdravotním postižením.

Pro řešení těchto obtížných situací pak norma ČSN EN 81-82 doporučuje, aby v ní uvedená pravidla byla využita:

  • národními orgány ke stanovení zvláštního programu pro její zavedení;
  • majitele, aby dodrželi svoji odpovědnost podle existujících předpisů (např. národní stavební předpisy, antidiskriminační předpisy);
  • servisní společnosti a/nebo inspekční orgány k informování majitelů o úrovni přístupnosti jejich zařízení;
  • majitele k dobrovolné úpravě existujících výtahů, jestliže neexistují žádné předpisy k provedení prohlídky existujícího výtahu s použitím přílohy A a přílohy B normy.
 
 
Reklama