Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co vás čeká při výměně starého výtahu?

Po dokončení všech prací jistě příjemný pocit bezpečí, který pocítíte při každé jízdě novým výtahem. Právě proto se většina zodpovědných lidí rozhodne výtah, který sloužil v domě desítky let, vyměnit. Pojďme se ale v následujícím textu podívat na to, jak celá akce vlastně probíhá a co vás pravděpodobně nemine.

Po rozhodnutí, že je výtah potřeba vyměnit, by mělo následovat vypsání výběrového řízení. Je mnoho způsobů, jakými to lze provést. Nejčastější je přímé oslovení firem, které najdete na internetu, a to buď telefonicky, nebo e-mailem. Jedná se o aktivní a nejrychlejší způsob, jakým lze nabídku na dodávku nového výtahu získat. Druhou nejpoužívanější volbou je zadání poptávky na webový server, který se přímo zabývá výtahy, nebo obecně všemi poptávkami a nabídkami rozdělenými dle kategorií. Těchto internetových stránek je k dispozici mnoho a i člověk, který má pouze základní znalosti práce s počítačem a s internetem, tento úkon jistě zvládne. Výhodou tohoto způsobu poptávky je oslovení více firem najednou, nevýhodou je fakt, že ne všechny společnosti tyto stránky kontrolují.

Jakmile vás začnou kontaktovat společnosti, které dodávají nové výtahy, je vhodné uspořádat v jednom termínu hromadnou prohlídku vašeho výtahu přímo u vás v objektu. Tímto způsobem budete mít zajištěno, že firmy, které se ucházejí o vaši zakázku, budou mít možnost se detailně seznámit se specifiky vašeho domu a výtahu. Nabídka bude co nejpřesnější a nezbude prostor pro "vícepráce". Prohlídku můžete řešit samozřejmě také individuálně, ale celý úkon pro vás bude pochopitelně mnohem více časově náročný.

Nabídky vypracovávají společnosti obvykle během týdne až čtrnácti dnů. Pro každý dům existuje více variant technických řešení, jednotlivé návrhy se tak můžou lišit nejenom cenou, ale i způsobem provedení. Porovnejte tedy všechny nabídky a tu variantu technického řešení, která se vám bude zdát jako nejlepší, si nechte opět nacenit od všech společností. Tímto způsobem získáte srovnatelné nabídky, které můžete následně objektivně posoudit dle vámi vybraných kritérií. Při rozhodování o výběru dodavatele by neměla hrát roli jen cena. Dalšími důležitými parametry bude jistě délka záruky, cena servisu, energetická náročnost zařízení, délka montáže a také reference. Určitě vám doporučujeme nechat se svézt výtahem stejného nebo podobného typu všech firem, které vyberete do užšího výběru (cca 2 - 3 společnosti).

Po vyhodnocení nejlepšího kandidáta si domluvte schůzku ohledně podpisu smlouvy, a to nejen smlouvy o dílo, ale také servisní smlouvy. Vše si důkladně pročtěte, nejlépe doma a v klidu, poté projednejte případné výhrady. Od podpisu smlouvy trvá většinou 2 - 3 měsíce, než je celý výtah vyroben a všechny součásti jsou připraveny k montáži. Výměnu výtahu je dobré naplánovat na letní měsíce, kdy si lidé většinou vybírají dovolenou. Odstávka výtahu bude trvat přibližně 4 - 6 týdnů v závislosti na jeho typu. Pokud stanovíte a oznámíte termín montáže s dostatečným předstihem, mohou lidé termín své dovolené přizpůsobit právě na tento čas.

Zhruba jeden týden před započetím montáže bude chtít dodavatel převzít staveniště. Tento úkon pro vás spočívá v předání klíčů od domu, strojovny a místnosti, která bude sloužit této firmě jako sklad jednotlivých součástí výtahu a také pro uschování nářadí montérů. Současně by měl dodavatel výtahu vylepit na nástěnku a všechny šachetní dveře výtahu list s upozorněním o odstávce výtahu a bezpečnostními pokyny. Během tohoto týdne bývají také navezeny všechny součásti výtahu a uskladněny ve vámi připravené místnosti.

Pokud vaše výtahová šachta nesplňuje bezpečnostní normy (není betonová nebo zděná), začíná se s odstraněním nevyhovujícího opláštění výtahové šachty. Po tomto úkonu následuje rozmontování kabiny starého výtahu. Pokračovat se bude ve strojovně, kde přijde na řadu demontáž pohonu a rozvaděče. Pokud nejsou vodítka v pořádku, nebo nevyhovují jejich technické parametry novému výtahu, přichází právě teď ten správný čas na jejich rozebrání a instalaci vodítek nových. Ze starého výtahu už nezbylo téměř nic, kromě šachetních dveří. Ty zůstávají na svém místě pokud možno co nejdéle, aby bylo minimalizováno riziko úrazu spojené s pádem do výtahové šachty.

Nyní může začít samotná stavba nového výtahu. Postup montáže je téměř identický s demontáží, pochopitelně v opačném pořadí. Začíná se obvykle ve strojovně s instalací nového pohonu, který bude připojen na nový rozvaděč s řídící elektronikou a hlavní vypínač. Po tomto funkčním propojení se založí v případě potřeby nová vodítka od nejnižšího podlaží, spustí se lana a smontuje se plošina, která bude pozdějším základem pro novou kabinu. Nutné je také vyvedení kabelu s ovládáním plošiny ze strojovny, pomocí kterého bude moci montážní technik přímo z plošiny s tímto zařízením popojíždět. Montáž vodítek bude poté postupovat směrem vzhůru, dokud není umístěn poslední díl v "hlavě" výtahové šachty.

V okamžiku, kdy jsou nainstalována nová vodítka a je funkční montážní plošina, přichází na řadu šachetní dveře. Ty jsou demontovány od nejvyššího podlaží a jsou rovnou vyměněny za dveře nové. Výhodou postupu směrem dolů je, že při demontáži původních dveří nepadají montérům nečistoty na již hotové dveře. V tuto chvíli je vhodné instalovat nové opláštění výtahové šachty. Následuje natažení kabeláže a elektroniky po výtahové šachtě, které zde již zůstane nastálo, včetně nového osvětlení tohoto prostoru. Na závěr přijde montáž nové kabiny a propojení s elektronikou výtahu. Zároveň s tímto úkonem probíhá začištění stavebních otvorů, zatmelení spár a vymalování vnější strany šachty (pokud nebylo instalováno opláštění v podobě bezpečnostního skla Connex). Výtah je připraven na montážní zkoušku.

Po sestavení výtahu následuje vždy montážní zkouška, kterou provede revizní technik. Pokud je vše v pořádku, případně po odstranění drobných připomínek, může dodavatel přejít k druhé prohlídce. Tu provede autorizovaná osoba, například ze SZÚ (Strojírenský zkušební ústav) a posoudí, zda výtah splňuje všechny požadavky, které na něj ČSN EN klade. Pokud je vše v pořádku, výtah může být nyní uveden do provozu. Nejpozději do jednoho měsíce by měl dodavatel výtahu od autorizovaného zkušebního ústavu obdržet "Certifikát o shodě", dle kterého vám následně vystaví "Prohlášení o shodě", a tyto dokumenty vám předá společně s kompletní technickou dokumentací k výtahu.

Nyní již zbývá jen popřát hodně štěstí při výběru vašeho dodavatele nového výtahu, zdárný průběh celé akce a tisíce spokojených jízd novým výtahem s minimem servisních zásahů.

 
 
Reklama