Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné recenzované články

Výtahy / od 23.10.2006 do 7.1.2008


zpět na aktuální články

7.1.2008
Václav Vaněk, Ing. Jan Dvořák

Přijetí evropské normy EN 81-80 a její zavedení do soustavy norem v České republice s účinností k 1.7.2004 vyvolalo oprávněný zájem provozovatelů výtahů. Tato norma je první ucelený předpis, který kriticky hodnotí výtah jako zdroj bezpečnostních rizik v celém rozsahu.

17.12.2007
Václav Vaněk

Portál TZB-info již v květnu 2007 informoval čtenáře o chystané výstavě výtahů a souvisejících komodit. Výstava se uskutečnila v Augsburgu na výstavišti ve dnech 16. - 19. října. Tak jako při každé výstavě byl i letos překonán rekord v počtu vystavovatelů, letos to již bylo téměř 500 firem.

4.6.2007
Ing. Jan Dvořák

Dne 23. března letošního roku proběhla v Bruselu jednodenní konference na "ožehavé" téma, které po trpkých zkušenostech z New Yorku trápí všechny státy světa. Součástí konference bylo i valné shromáždění členů ELA. Konference se zúčastnil Ing. Jan Dvořák, který dále shrnuje projednávaná témata.

21.5.2007
překlad: Václav Vaněk, František Jaroš

V následujícím překladu článku Dr. L. Graye z časopisu Elevator World autor popisuje prvotní nadšení a konstrukci nového druhu městské dopravy, která vyústila ve výrobu prototypu, který byl používán v USA, až po zánik této myšlenky.

7.5.2007
Václav Vaněk

Návod, jak se chovat v kleci výtahu, který se přestane pohybovat a nelze vystoupit, což se často stává, když dojde k výpadku elektrické energie (bouřky apod.) nebo když dojde k mechanické poruše. V uvedeném návodu je zdůrazněno, že je potřeba hlavně zachovat klid.

26.3.2007
autor: James W. Fortune, překlad: Václav Vaněk

V článku se James W.Fortune, president společnosti Fortune Consultants, Ltd zabývá situací, kterou je zapotřebí řešit při záchraně ohrožených osob ve výškových budovách při jejich evakuaci.

26.2.2007
Igor Goldstein, překlad: Václav Vaněk, František Jaroš

V článku se autor - pan Igor Goldstein, prezident firmy Industrial Technologies International, Minneapolis - zabývá problémy, které souvisejí s novými přístupy k evakuaci osob z ohrožených výškových budov. Je otázkou, nakolik by tyto systémy napomohly v případě evakuace při tragedii v USA.

29.1.2007
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

V článku je uvedeno shrnutí důležitých prvků, které jsou zapracovány do nové ČSN, která snad ujednotí požadavky na výtahy, které jsou zatím uvedeny v celé řadě jiných - ne specificky výtahářských normách.

1.1.2007
překlad: Václav Vaněk, František Jaroš

Zástupci časopisu Elevator World navštívili našeho souseda – Spolkovou zemi Německo, kde firma ThysennKrupp dodává výtahy zvláštních konstrukcí - v popisovaném případě ve Frankfurtu. Jedná se o výtahy, které mají dvě klece nad sebou v jedné šachtě, přičemž každá z nich pojíždí jinou rychlostí. Efektního pohledu je dosaženo i tím, že výtahy jsou panoramatické.

18.12.2006
Máriusz Makovsky, překlad: Václav Vaněk, František Jaroš

Článek popisuje situaci v Maďarsku a očekávaný vývoj v dodávkách výtahů a pohyblivých schodů.

4.12.2006
překlad: Václav Vaněk, František Jaroš

V Číně se nejen vyrábí dokonalé kopie výrobků, ale dochází i k vývoji výrobků nových s lepšími výkonovými parametry. Pohyblivé schody pro větší zdvihy jsou toho důkazem.

20.11.2006
Robert S. Caporale, MSc., překlad: Václav Vaněk, František Jaroš

V článku pan W. J. Reinartz popisuje nouzový pohon výtahů, a to jak hydraulických, tak elektrických trakčních při výpadku proudu. Tyto systémy pak zabezpečí přesun cestujících ve výtazích do zvolené nebo nejbližší stanice a umožní jim tak bezpečný výstup. Tyto nebo podobné systémy jsou již běžně zaváděny a instalovány dodavateli výtahů i v České republice.

6.11.2006
Robert S. Caporale, MSc., překlad: Václav Vaněk, František Jaroš

V článku se D. M. Clothier zamýšlí nad řešením dopravy v nově budovaném nádraží v Berlíně. Celá akce byla načasována tak, aby vše fungovalo do zahájení mistrovství světa ve fotbale, což se podařilo. Povšimněte si však, že s pracemi se započalo hodně brzy.

23.10.2006
Václav Vaněk

V článku se autor zamýšlí nad problémy, které provází volba zákazníků, kteří si objednávají hydraulický výtah pro běžnou přepravu osob. Tento fenomén je zvlášť patrný v Praze, kdy jsou dodávány hydraulické výtahy, často i bez vnějšího ohrazení, "přilepené" z vnitrobloku domů - pak celý výsledek působí jako "pěst na oko".


zpět na aktuální články
 
 
Reklama