Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné recenzované články

Výtahy / od 10.10.2005 do 27.3.2006


zpět na aktuální články

27.3.2006
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

Při tvorbě normy na požární výtahy ČSN EN 81-72 se vycházelo z určitých předpokladů, které jsou podchyceny v textu přílohy A normy a přibližují koncepci požárních výtahů. Při využívání této normy je zapotřebí vzít v úvahu možnosti výškového dosahu techniky hasičských sborů v místě instalace výtahu.

20.2.2006
Václav Vaněk

Systém Miconic 10 analyzuje a usměrňuje příchod cestujících v budovách s velikým provozem, kde cestující zadávají cílovou stanici stisknutím odpovídajícího tlačítka ve stanici umístěné v základním podlaží.

13.2.2006
Václav Vaněk

Vysoká cena pozemků nutí všechny k maximálně efektivnímu využití zastavěné plochy. V případě nákupních center je ale problémem jak dopravit nákupní vozíky mezi podlažími. Systém Cartveyor to řeší speciálním dopravníkem.

30.1.2006
Václav Vaněk

V říjnu 2004 firma Mitsubishi Electric & Electronic´s USA předvedla v Las Vegas první pohyblivé schody ve šroubovici při prvním představení III. fáze expanze "Forum Shops at Caesar".

23.1.2006
Václav Vaněk

Jak jsme již informovali proběhl v Augsburgu (Německo) ve dnech 18. až 21. října 2005 tradiční veletrh pod názvem Interlift 2005. Již z názvu je zřejmé, že veletrh se zcela nesl ve znamení výtahů. Počet 386 vystavovatelů asi nejlépe vypovídá o významu této akce.

16.1.2006
Václav Vaněk

Článek shrnuje povinnosti servisních firem, které zajišťují servis výtahů. Závěr z uvedených faktů bohužel opět poukazuje na složitost situace a ne příliš uspokojivý stav u většiny výtahů v České republice.

9.1.2006
Ing. Bohuslav Kratěna

Posuzování rizik výtahu umístěného v částečně ohrazené šachtě je velmi ožehavou otázkou. Požadavky na ohrazení nových výtahů jsou zcela jednoznačné. Podle ČSN EN 81-1/2 musí být šachta zcela uzavřena plnými stěnami, stropem a podlahou.

2.1.2006
Václav Vaněk

V článku Inspekční prohlídky výtahů pohledem ČSN EN 81 - 80 jsem se zamýšlel nad vazbami při provádění Inspekčních prohlídek výtahů - především pohledem nové normy ČSN EN 81 - 80, která v České republice platí od 1.7.2004. Doba více než jednoho roku už je dost dlouhá na to, aby mohlo být provedeno zhodnocení či zamyšlení se nad problémy, které při těchto činnostech vznikají.

26.12.2005
Václav Vaněk

Jaké technické požadavky musí splňovat požární a evakuační výtahy dle ČSN EN 81-72, která nabyla účinnosti v roce 2004. V příloze článku je uveden výčet právních předpisů a technických norem včetně stručné specifikace vyplývajích požadavků.

19.12.2005
Ing. Bohuslav Kratěna, České sdružení pro výtahovou techniku

Provádění podstatných změn výtahů, vyvolaných odstraňováním existujících nebezpečí a z nich vyplývajících provozních rizik, je v nemalém počtu případů spojeno s nutností vydání stavebního povolení nebo s požadavkem na ohlášení stavby.

5.12.2005
Václav Vaněk

Vážící zařízení (LWD), jako například Micelect ILC3, může mít pozitivní účinek na bezpečnost a komfort osob cestujících výtahem s dodatečným ziskem při snížení nákladů. LWD poskytuje informaci o zatížení v reálném čase a předává tuto informaci do výtahového rozváděče pro vhodnou úpravu provozu.

21.11.2005
Václav Vaněk

Po úvodní úvaze porovnání evakuačních možností v budovách a na lodích je k dispozici krátký přehled několika desítek snah modelování evakuace pomocí výtahů a schodišť jednotlivě i ve vzájemné kombinaci.

7.11.2005
Ing. Jan Dvořák (Česká asociace výrobců výtahů), Václav Vaněk (TÜV CZ)

V článku jsou soustředěny informace, které se váží k legislativě při dodávání a instalaci nových výtahů. Je v něm zdůrazněna vazba na evropské předpisy a samostatně jsou zmíněny okolnosti při projednávání stavebních úprav při provádění podstatných změn výtahů.

24.10.2005
Ing. Jan Dvořák (Česká asociace výrobců výtahů), Václav Vaněk (TÜV CZ)

Na všech provozovaných osobních výtazích by měly být provedeny inspekční prohlídky nejpozději v průběhu příštích pěti let. Cílem je dosáhnout stavu, který je možno porovnat s prováděním technických kontrol u automobilů.

10.10.2005
Ing. Jan Dvořák (Česká asociace výrobců výtahů), Václav Vaněk (TÜV CZ)

Článek je určen pro všechny majitele nebo provozovatele výtahů a týká se především problematiky všech výtahů, které byly vyrobeny a instalovány před rokem 1993. Přehledně jsou shrnuty hlavní požadavky, na které je třeba si dát pozor při plánované rekonstrukci výtahu.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama