Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné recenzované články

Výtahy / od 3.4.2006 do 9.10.2006


zpět na aktuální články

9.10.2006
Ing. Jiří Kostelecký, VUES Brno

Článek Ing. Kosteleckého se zabývá moderním trendem v používání motorů pro výtahové pohony se zvláštním zaměřením na synchronní motory. Komentář správce oboru upřesňuje popis bezpřevodového pohonu.

25.9.2006
překlad: František Jaroš, Václav Vaněk

Článek H. E. Peela se zabývá posuzováním a vyhodnocováním rizik se zvláštním zaměřením na použití technického dokumentu ISO/TS 14798 u výtahů. Tento dokument byl použit při tvorbě ČSN EN 81-80, podle které jsou posuzována bezpečnostní rizika u výtahů v provozu, které provádí formou Inspekčních prohlídek inspekční orgány.

31.7.2006

Firma Otis dodá do budovy Burj Dubai, budoucí nejvyšší budovy světa, 66 výtahů a eskalátorů, včetně 20 nejmodernějších výtahů řady Gen2(TM) s plochými polyuretanovými pásy s ocelovými lanky, které nepotřebují strojovnu.

10.7.2006
Ing. Jan Dvořák, Václav Vaněk

Informační dokument vysvětlující současný stav v hodnocení požární odolnosti šachetních dveří výtahů v České republice v kontextu s postupy využívanými v členských státech EU.

3.7.2006
překlad Václav Vaněk, František Jaroš

Průjezd Alpami bude možné nově uskutečnit horizontální železniční tratí s nejdelším tunelem na světě - 57 km dlouhým Gotthardským tunelem. Článek uvádí zajímavá fakta o atypických výtazích.

19.6.2006
Judr. Vladimír Kašák, Václav Vaněk, Vladimír Hulena a kol.

Počátkem 19. století nastal prudký rozvoj vertikální dopravy. Od mechanických zdvihadel se přešlo k vytahovadlům poháněným parou a odtud byl jen krůček ke vzniku výtahů hydraulických na pohon tlakovou vodou. A právě těmito výtahy se příspěvek zabývá. Dále zde naleznete základní informace o výtazích panoramatických.

12.6.2006
Judr. Vladimír Kašák, Václav Vaněk, Vladimír Hulena a kol.

V příspěvku se autor zaměřuje na vývoj výtahové techniky. Na počátku to byly výtahy poháněné lidmi či zvířaty, později lidé začali využívat vodu a dali tak vzniknout výtahům hydraulickým. S vynálezem elektrického pohonu se začaly vyrábět elektricky poháněné výtahy.

5.6.2006
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

Článek pojednává o požadavcích na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se zvláštním zaměřením na zdroje hluku u výtahů.

29.5.2006
Judr. Vladimír Kašák, Václav Vaněk, Vladimír Hulena a kol.

Příspěvek nabízí pohled do historie firmy Schindler, která vznikla v roce 1874 jako malá dílna na výrobu lodních parních pohonů. Dnes se řadí mezi největší výtahovou firmu s více než 130 pobočkami po celém světě.

22.5.2006

Na výstavě Interlift 2005 firma Severa Group představila nový patentovaný výrobek nazvaný Fastline. Tento inovační systém značně zdokonaluje proces instalace výtahu. Hlavní předností tohoto nového systému je snížení nákladů na montážní práce a zvýšení kvality montáže, která není závislá na zkušenosti montéra.

15.5.2006
Judr. Vladimír Kašák, Václav Vaněk, Vladimír Hulena a kol.

Článek nastiňuje vývoj výroby výtahové techniky v ČSR od konce 19. století, přes válečné i poválečné období. Naleznete zde také stručný přehled historie vzniku českých výtahových podniků.

8.5.2006
Václav Vaněk, Ing. Bohuslav Kratěna

V článku jsou uvedeny požadavky na výtahy, které mohou být poznamenány činností vandalů. Požadavaky stanoví norma ČSN EN 81-71.

1.5.2006

Článek obsahuje dvě doporučení bezpečnostní rady výtahového průmyslu. První se týká náhrad osazování klece stávajících výtahů klecovými dveřmi a druhé je doporučení k aplikaci nařízení vlády č. 378/2001 Sb. u výtahů, které jsou používány jako pracovní prostředky.

17.4.2006
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

Prvek, který zajistí výrazné zvýšení bezpečnosti při provádění určitých činností na výtazích.

10.4.2006
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

Převzetím této normy se u nově dodávaných výtahů docílí možnosti jejich užití i osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Je velmi žádoucí, aby ustanovení této normy bylo bráno v potaz při záměru vybudovat kdekoli nový výtah a přiměřeně jí použít v případě provádění podstatných změn podle ČSN 27 4011.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama