Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Výtahy
Archiv článků od 16.6.2008 do 3.2.2009

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

3.2.2009
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz - předseda ÚNMZ

Patrně již vešlo v obecnou známost, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) rozhodlo o zrušení své příspěvkové organizace, Českého normalizačního institutu (ČNI) k datu 31. 12. 2008. Součástí tohoto rozhodnutí bylo přijetí takových opatření, aby zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem (ČSN) bylo od 1. 1. 2009 vykonáváno v rámci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

28.1.2009

Software je určen jak pro revizní techniky, tak pro správu budov a majitele objektů. Je zde popis a postup provádění revizí včetně formulářů revizních zpráv, výčet norem a možnost sledování termínů a automatické upozorňování na termín blížící se revize.
Publikace formou kontrolních listů se zabývá dozory a kontrolami na pozemních stavbách

26.1.2009
Uveřejněno se souhlasem vydavatele časopisu Elevator World (12/08), pana R. S. Caporaleho

V současné době, kdy světové finanční centrum v Šanghaji zahájilo provoz, Rada pro výškové budovy a pro městskou zástavbu oficiálně uznala budovu jako nejvyšší budovu na světě ve dvou ze čtyř kategorií: „nejvyšší obsazené podlaží“ a „nejvyšší střecha“. Kromě toho Mori Building, developer věžových domů, se stal spolupracovníkem Rady.

23.1.2009
TRIPLEX s.r.o.

Společnost TRIPLEX vznikla již před patnácti lety jako servisní firma pro zdvihací zařízení. Později se významně rozšířila a  začala se věnovat vývoji unikátního a  kompaktního zařízení pro vertikální dopravu osob nazvaného "domovní výtah" TRAVEL IPB.

15.12.2008
Václav Vaněk

v roce 2008 pokračoval stejný trend jako v roce minulém – stavebnictví zažívalo boom a všechny výtahové firmy na trhu si našly své „místo na slunci“ podle požadavků zákazníků z hlediska technického i cenového. Otázkou v současnosti zůstává, jak se pokles poptávky a útlum v celém hospodářství projeví u dokončovaných staveb a jak bude trh reagovat na výstavbu novou.

12.12.2008
Beta Control s.r.o., Eliška Franková

Každý, kdo bydlí v bytovém domě a je zároveň pohybově hendikepovaný ví, jak i sebemenší překážka v prostoru dokáže ztížit život. Mnohé o tom ví i mladé rodiny s kočárky, aktivní lidé, kteří z důvodu bezpečnosti vláčí své jízdní kolo do 5. patra, ale i "stěhováci", kteří se snaží dostat rozměrný nábytek ven nebo dovnitř. Prostě bezbariérový přístup není jen moderní heslo, ale i praktický a funkční výdobytek života v 21. století.

29.9.2008
Samuel J.Massameno

Nájemníci, majitelé bytů a lidé pracující nebo žijící ve výškových budovách používají výtahy, které je účinně, plynule a bezpečně dopravují na místo určení v budově. Normy pro výtahy často obsahují mechanismus pro měření zatížení ve výtahu. Čím je budova prestižnější, tím vyšší je požadavek na přesnost zařízení pro vážení.

29.9.2008
Mgr. Tomáš Bartovský, tiskový mluvčí MPO

Vláda schválila návrh změny zákona o technických požadavcích na výrobky, díky kterému se výrazně zlevní technické normy. Předpoklad přijetí novely zákona je od roku 2009. Vládní návrh ale ještě musí projít schvalovacím procesem v obou komorách parlamentu ČR.

15.9.2008
Daniel Lippuner a Peter Nebiker, Švýcarsko

Druhá část příspěvku, ve kterém uvádíme 3D kameru jako snímač, který překonává svého předchůdce svou kompaktností (je ideální pro montáž na zadní stěnu klece výtahu), způsobem instalace (není zapotřebí propojení snímače a spínače) a svou funkcí (poskytuje omezenou ochranu dveří i bez světelné clony).

1.9.2008
Daniel Lippuner a Peter Nebiker, Švýcarsko

V tomto příspěvku uvádíme 3D kameru jako snímač, který překonává svého předchůdce svou kompaktností (je ideální pro montáž na zadní stěnu klece výtahu), způsobem instalace (není zapotřebí propojení snímače a spínače) a svou funkcí (poskytuje omezenou ochranu dveří i bez světelné clony).

14.7.2008
Andreas Magnusson, asistent pro komunikaci Alimak AB, Švédsko

V době, kdy Praha "válčí" o existenci velmi potřebné Národní knihovny se jinde ve světě věnují více zábavě, která je však velmi drahá, totiž její pořízení. Nás však zajímá nejvíce dopravní zařízení pro obsluhu tohoto obřího kola.

5.7.2008
Redakce TZB-info, Ing. Dagmar Kopačková, Bc.Pavel Mazura, foto Jitka Kabelová

Na stránkách TZB-info jsme Vás i letos zvali na TZB Houštecký cyklomaraton, který se konal tradičně na přelomu školního roku a začátku prázdnin, tentokrát v sobotu 28.6.2008.

30.6.2008
Václav Vaněk

Změna Z1 ČSN 27 4011, která má účinnost od 1.3.2008 jednak řeší problémové záležitosti okolo provozních rizik, které se vyskytují v horní části šachty a v prohlubních výtahů a pak také vyšla s hraničním datem, které je rozhodující pro posuzování podstatných změn výtahů a kontraktů, které na ně byly uzavřeny.

16.6.2008
Václav Vaněk

Pracovní skupina výzkumníků vedená Dr.Josephem O´Neilem a Dr. Gregem Steelem z lékařské fakulty univerzity v Indianě zjistila, že se počet úrazů starších lidí na pohyblivých schodech od roku 1991 do roku 2005 zdvojnásobil.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama