Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Výtahy
Archiv článků od 30.1.2010 do 16.8.2010

Archiv recenzovaných článků

zpět na aktuální články

16.8.2010
Václav Vaněk

V článku jsou uvedena fakta o výskytu a stavu výtahů v bytových domech. Jsou uvedeny typy běžných výtahů tehdejších výrobců, které byly instalovány v panelových soustavách a provozní rizika, která se u těchto výtahů vyskytují z pohledu ČSN EN 81-80. Je zmapováno období počínaje rokem 1965 až do roku 1993.

12.8.2010
redakce

Zveme Vás na konferenci Revitalizace bytových domů, kterou pořádá portál TZB-info ve spolupráci s ABF a.s. v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2010. Tématy konference jsou úspory energií v bytových domech, využití obnovitelných zdrojů pro bytové domy, úpravy systémů TZB a zkušenosti s dotačními tituly pro bytové domy.

6.8.2010
Beta Control s.r.o.

Po dokončení všech prací jistě příjemný pocit bezpečí, který pocítíte při každé jízdě novým výtahem. Právě proto se většina zodpovědných lidí rozhodne výtah, který sloužil v domě desítky let, vyměnit. Pojďme se ale v následujícím textu podívat na to, jak celá akce vlastně probíhá a co vás pravděpodobně nemine.

26.7.2010
Uli Vetter (Ziehl-Abegg AG, Kuenzelsau, Německo)

Vyšší úspora energie se stává stále větší výzvou dnešní doby, a to nejen z důvodů ochrany životního prostředí, ale také z ekonomických důvodů. Ačkoliv je výtah pouze minoritní částí v celkové spotřebě energie budovy, bylo by lehkomyslné nebrat v úvahu možnost redukovat jeho náklady za spotřebu energie.

27.5.2010
Jan Blažíček, redakce

V pondělí 24. května uspořádala Česká rada pro šetrné budovy v prostorách Národního divadla Konferenci certifikačních systémů. Byla prezentována česká metoda certifikace budov SBToolCZ, která bude podrobně představena na konci června 2010.

28.4.2010
Vlastimil Růžička, redakce

Brněnské stavební veletrhy IBF a SHK jsou bezesporu hlavní událostí roku. Pro odbornou i laickou veřejnost se otevírají nové příležitosti ze světa moderního a úsporného stavění. Veletrh je příležitostí k posouzení nabídek vystavovatelů a k diskusím, které dané možnosti představují.

27.4.2010
ABF, a.s.

Přípravy jedné z nejvýznamnějších veletržních událostí u nás, 21. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, jsou v plném proudu. Již nyní hlásí organizátoři velký zájem vystavovatelů o účast na tomto a dalších souběžných veletrzích FOR ELEKTRO, FOR INVEST, FOR WOOD, FOR THERM, SPORT TECH a FOR CITY.

22.4.2010
Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT

Je připravována první velká novela stavebního zákona. Je dokončována náhrada evropské směrnice o stavebních výrobcích za nařízení Evropské komise obdobného obsahu. Dojde k novele ES o energetické úspornosti budov, případně k vydání nové, s požadavkem na navrhování budov "ve standardu blízkém nule".

26.3.2010
Beta Control s.r.o.

Klíčovým slovem pro elektronická zařízení současnosti se stalo heslo multifunkčnost. Málokterý mobilní telefon dnes umí jenom telefonovat. Samozřejmostí se stala i funkce fotoaparátu, možnost natáčet video, surfovat po internetu či pouštět hudbu. Od výtahu primárně očekáváme, že bude přepravovat osoby mezi patry a jistě nás napadne otázka, zda může mít i výtah vícero použití.

25.3.2010
Sdělovací technika, spol. s r.o.

Nakladatelství Sdělovací technika pořádá konferenci Inteligentní budovy 2010, která se koná ve středu 14. dubna 2010 od 10:00 na Výstavišti Letňany v Praze, velký sál vstupní haly.

20.3.2010
Beta Control s.r.o.

Velmi často je kladená otázka související s optimálními náklady spojenými s provozem, respektive správou bytového domu. Odpověď není jednoduchá a hlavně jednoznačná. Zkusme se na problém podívat detailněji a zeptejme se, jak to dělají jinde.

13.3.2010
Beta Control s.r.o.

Článek upozorňuje na nejčastější rizika spojená s používáním výtahů a připomíná povinnosti spojené s jejich provozováním. V závěru osvětluje možnost využití dotace pro rekonstrukci těchto zařízení v bytových domech.

5.3.2010
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

V moderních budovách se objevuje množství nových technických systémů, které řeší jednotlivé funkce stavby. Vedle vlastního systému, jenž musí umět danou funkci splnit, je velmi důležité jeho provozování, které musí splňovat ekonomické, energetické, ekologické i legislativní požadavky.

17.2.2010
Callida, s.r.o.

Současná světová ekonomická situace významně ovlivnila i český stavební trh a postavení stavebních společností se výrazně změnilo.

12.2.2010
Ing. Lubomír Rajdl, CSc., Českomoravská záruční a rozvojová banka, a .s., vrchní ředitel úseku strategie

Článek přináší nejaktuálnější přehled podpor v rámci dotačních titulů Nový Panel a Zelená úsporám, a to včetně možnosti jejich kombinace a limitů. Jsou uvedena základní doporučení a výhody jednotlivých systémů veřejné podpory.

12.2.2010
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Ve Vancouveru, na jižním břehu zálivu False Creek, bude sportovcům v průběhu olympijských her sloužit vesnice s 1100 ubytovacími jednotkami. Autoři projektu vytvořili areál využívající odpadní teplo z kanalizace, dešťovou vodu a obnovitelné zdroje.

30.1.2010
redakce

Evropa se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Jedním z oborů nejsilnější poptávky je stavebnictví. František Holec, viceprezident a předseda sekce řemeslných živností Hospodářské komory ČR, říká, že pro uspokojení potřeb českého stavebního průmyslu je nutné, aby se v učilištích připravovalo více než třicet tisíc učňů. Ve skutečnosti je to podle statistik každoročně zhruba necelá třetina.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama