Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Výtahy
Archiv článků od 7.12.2009 do 24.5.2010

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

28.4.2010
Vlastimil Růžička, redakce

Brněnské stavební veletrhy IBF a SHK jsou bezesporu hlavní událostí roku. Pro odbornou i laickou veřejnost se otevírají nové příležitosti ze světa moderního a úsporného stavění. Veletrh je příležitostí k posouzení nabídek vystavovatelů a k diskusím, které dané možnosti představují.

27.4.2010
ABF, a.s.

Přípravy jedné z nejvýznamnějších veletržních událostí u nás, 21. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, jsou v plném proudu. Již nyní hlásí organizátoři velký zájem vystavovatelů o účast na tomto a dalších souběžných veletrzích FOR ELEKTRO, FOR INVEST, FOR WOOD, FOR THERM, SPORT TECH a FOR CITY.

22.4.2010
Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT

Je připravována první velká novela stavebního zákona. Je dokončována náhrada evropské směrnice o stavebních výrobcích za nařízení Evropské komise obdobného obsahu. Dojde k novele ES o energetické úspornosti budov, případně k vydání nové, s požadavkem na navrhování budov "ve standardu blízkém nule".

26.3.2010
Beta Control s.r.o.

Klíčovým slovem pro elektronická zařízení současnosti se stalo heslo multifunkčnost. Málokterý mobilní telefon dnes umí jenom telefonovat. Samozřejmostí se stala i funkce fotoaparátu, možnost natáčet video, surfovat po internetu či pouštět hudbu. Od výtahu primárně očekáváme, že bude přepravovat osoby mezi patry a jistě nás napadne otázka, zda může mít i výtah vícero použití.

25.3.2010
Sdělovací technika, spol. s r.o.

Nakladatelství Sdělovací technika pořádá konferenci Inteligentní budovy 2010, která se koná ve středu 14. dubna 2010 od 10:00 na Výstavišti Letňany v Praze, velký sál vstupní haly.

20.3.2010
Beta Control s.r.o.

Velmi často je kladená otázka související s optimálními náklady spojenými s provozem, respektive správou bytového domu. Odpověď není jednoduchá a hlavně jednoznačná. Zkusme se na problém podívat detailněji a zeptejme se, jak to dělají jinde.

13.3.2010
Beta Control s.r.o.

Článek upozorňuje na nejčastější rizika spojená s používáním výtahů a připomíná povinnosti spojené s jejich provozováním. V závěru osvětluje možnost využití dotace pro rekonstrukci těchto zařízení v bytových domech.

5.3.2010
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

V moderních budovách se objevuje množství nových technických systémů, které řeší jednotlivé funkce stavby. Vedle vlastního systému, jenž musí umět danou funkci splnit, je velmi důležité jeho provozování, které musí splňovat ekonomické, energetické, ekologické i legislativní požadavky.

17.2.2010
Callida, s.r.o.

Současná světová ekonomická situace významně ovlivnila i český stavební trh a postavení stavebních společností se výrazně změnilo.

12.2.2010
Ing. Lubomír Rajdl, CSc., Českomoravská záruční a rozvojová banka, a .s., vrchní ředitel úseku strategie

Článek přináší nejaktuálnější přehled podpor v rámci dotačních titulů Nový Panel a Zelená úsporám, a to včetně možnosti jejich kombinace a limitů. Jsou uvedena základní doporučení a výhody jednotlivých systémů veřejné podpory.

12.2.2010
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Ve Vancouveru, na jižním břehu zálivu False Creek, bude sportovcům v průběhu olympijských her sloužit vesnice s 1100 ubytovacími jednotkami. Autoři projektu vytvořili areál využívající odpadní teplo z kanalizace, dešťovou vodu a obnovitelné zdroje.

30.1.2010
redakce

Evropa se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Jedním z oborů nejsilnější poptávky je stavebnictví. František Holec, viceprezident a předseda sekce řemeslných živností Hospodářské komory ČR, říká, že pro uspokojení potřeb českého stavebního průmyslu je nutné, aby se v učilištích připravovalo více než třicet tisíc učňů. Ve skutečnosti je to podle statistik každoročně zhruba necelá třetina.

12.1.2010
DEKPROJEKT s.r.o., Jan Pešta

Dostatečná zvuková izolace je jeden z požadavků na konstrukce a prostředí budov užívaných člověkem. Akustická měření slouží jako průkazný podklad pro objektivní hodnocení konstrukcí platnou legislativou nebo pro návrh úprav vedoucích ke zlepšení subjektivně nevyhovujících parametrů.

28.12.2009
Václav Vaněk

Při zpětném hodnocení zavedení evropské normy EN 81-80, jejím zapracováním do českých technických norem v roce 2004 lze konstatovat, že trend zvyšování bezpečnostní úrovně výtahů cestou odstraňování rizik, se setkal s kladnou odezvou.

9.12.2009
Eliška Franková, Betacontrol

V oblasti bytových domů a výtahů uvedených do provozu před rokem 1993 státem obchází stín strachu. Zejména kvůli krátícímu se času pro lhůtu na odstranění nejzávažnějších nedostatků tohoto technického zařízení, které objevila inspekční zpráva. Všude se mluví o bubákovi, který k nám přišel z Bruselu a kterého tady vlastně ani nikdo nechce.

7.12.2009
redakce

V dánské metropoli Kodani byla zahájena dlouho očekávaná ekologická konference OSN, jejíž účastníci budou jednat o smlouvě, která by nahradila Kjótský protokol o snižování emisí skleníkových plynů po jeho vypršení v roce 2012. V rámci evropských delegací má významnou úlohu samozřejmě Německo. Požádali jsme o krátký komentář společnost Siemens.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama