Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Výtahy
Archiv článků od 14.2.2009 do 29.8.2009

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

17.8.2009
Henry E. Peelle, výrobce dveří pro nákladní výtahy, Steven Reynolds, vývojový pracovník

Nebezpečí klopýtnutí způsobené rozdílem úrovní představuje protiklad k požadavku na samovyprošťování cestujících. Na jedné straně snaha zabránit otevření dveří, dokud není úroveň podlahy klece ve stejné úrovni jako je podlaha nástupiště snižuje možnost klopýtnutí, na druhé straně omezení otevření dveří v blízkosti nástupiště zvyšuje možnost uvěznění cestujících v kleci.

10.8.2009
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Dlouho očekávané změny programu Zelená úsporám byly vyhlášeny na tiskové konferenci 10. 8. 2009. V oblasti částečného zateplení již nerozhoduje počet opatření, pouze energetická úspora. Ruší se uznatelné náklady pro dotace. Nejdůležitější změnou je rozšíření programu Zelená úsporám o panelové domy.

4.8.2009
Vlastimil Růžička, redakce

Jak ukazují aktuální výsledky výzkumu společnosti CEEC Research, situace v českém stavebnictví se podstatně zhoršuje. Vyplývá to rozhovorů s představiteli třiasedmdesáti velkých, středních a malých stavebních firem.

27.7.2009
Ing. J. Dvořák, Unie výtahového průmyslu ČR

Výtahy patří mezi obory, kterých se dotkne užívání "strojní" směrnice 2006/42/ES. Je důležité, aby se předem dodavatelé dozvěděli o všech změnách z hlediska výtahů. Očekává se také přijetí výkladového GUIDE k této směrnici v podobné verzi, jaká je používána k LD pro výtahy - 95/16/ES.

22.6.2009
David McColl, ředitel normalizace OTIS Elevator Co.

Díky zvýšenému zájmu o zlepšování metod evakuace následkem teroristického útoku 11. září 2001 byl uspořádán seminář pro používání výtahů v případě požáru nebo jiných nebezpečí pro vypracování doporučení na zdokonalení norem a předpisů.

1.6.2009
Masami Sakita, nezávislý konzultant pro dopravní systémy

V tomto článku se rozebírá nový výtahový systém, který má tři klece v jedné šachtě. Tento systém význačným způsobem snižuje nárok na plochu podlaží pro výtah a na jeho nástupiště v rozsáhlých výškových administrativních budovách.

9.5.2009
redakce

Preferuji orientaci na znalostní ekonomiku, místo pobídek investorům, těžícím z levné pracovní síly, zvýšit vymahatelnost práva a nezávislost justice, rizika pramenící z politické nezodpovědnosti považuji za výrazná...

20.4.2009
Dr. Ing. Tal Fabian, univerzita Santa Cruz, Kalifornie, USA

Článek představuje výtahy bez strojovny (MRL) a porovnává takový výtah s klasickým trakčním výtahem (TRE). Porovnání je zaměřeno na konstrukci, provedení, bezpečnost, náklady, snadnost montáže, vlastnosti, náhradní díly, servis a rozváděč. Tento článek byl také prodiskutován v Severní Americe.

6.4.2009
Andrew McGregor (článek byl zkrácen)

Mnoho výtahových mechaniků si přeje mít magické zařízení, které by dokázalo řešit problémy výtahů ve strojovně výtahu. Ještě tak daleko nejsme, ale termovizní zobrazení může být krokem správným směrem.

9.3.2009

Současně vydávané zprávy ELA (Evropská výtahová asociace) budou pravidelně informovat o pracích, které jsou na programu technické komise pro výtahy evropské normalizační společnosti CEN/TC 10 a příslušných pracovních skupin a na programu technické komise pro výtahy mezinárodní normalizační společnosti ISO/TC 178 a příslušných pracovních skupin.

23.2.2009
Ron Wanless, vedoucí pracovní skupiny CEN/TC 10/WG 2

Výtahoví odborníci někdy opomíjejí pohyblivé schody a pohyblivé chodníky, vzhledem k tomu, že je v Evropě v provozu mnohem větší počet výtahů (4 miliony výtahů proti pouze 90 tisícům pohyblivých schodů a chodníků) s vyšší komplexností výtahové technologie ve srovnání s pohyblivými schody.

14.2.2009
redakce

Do konce března probíhá příjem přihlášek do nového dvouletého magisterského studijního programu Inteligentní budovy, který bude společně vyučován stavební, strojní a elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze. Na nový program jsme se zeptali koordinátorů z jednotlivých fakult, prof. Ripky, prof. Kabeleho a doc. Bašty.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama